PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Content and Language Integrated Learning (CLIL) - OEMNN1707Z
Anglický název: Content and Language Integrated Learning (CLIL)
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (22)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
Vyučující: Gamze Korbek, Ph.D.
PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
Třída: Předměty v angličtině - bc.
Předměty v angličtině - mgr.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (25.10.2019)
Kurz je zaměřen na metodologii CLIL a její potenciál na úrovni základní školy. CLIL označuje jakýkoli duálně zaměřený vzdělávací kontext, ve kterém je cizí jazyk používán jako médium při výuce a učení nejazykových předmětů, jako jsou věda, matematika, zeměpis, historie nebo sport. Kurz je koncipován jako série workshopů, které se skládají z diskuzí, praktických aktivit a praktických rad, jak používat CLIL pro výuku cizích jazyků pro mladé studenty. Studenti si prožijí CLIL aktivity z pohledu žáků, navrhnou své vlastní aktivity a plány lekcí a naučí je v rámci mikroregionálního sezení v našem kurzu.
Deskriptory - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Petra Vallin, Ph.D. (21.02.2023)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9581#section-0

 

 

 

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (25.10.2019)
Calabrese, I. & Rampone, S. (2009). Cross-Curricular Resources for Young Learners. Oxford: Oxford University Press.

Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D. (2010). CLIL - Content and Language Integrated Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Dale, L. & Tanner, R. (2012). CLIL Activities: A resource for subject and language teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Halliwell, S. (1992). Teaching English in the Primary Classroom. New York: Longman Inc.

Herrel, A. & Jordan, M. (2004). Fifty Srategies for Teaching English Language Learners. New Jersey: Pearson Education.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Petra Vallin, Ph.D. (02.10.2018)

Discussions, workshops, reflections, micro-teaching, video analysis.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Petra Vallin, Ph.D. (02.10.2018)
  • Introduction to CLIL Methodology
  • Practice in Selected European Countries
  • Benefits and Risks of CLIL
  • CLIL Activities across the Primary School Curriculum
  • Scaffolding Strategies
  • Teaching Methods and Techniques Suitable for CLIL
  • Students’ Presentations of CLIL Lesson Plans
Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Petra Vallin, Ph.D. (02.10.2018)

None. Czech students are welcome to join the course, too.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vallin, Ph.D. (05.10.2020)
Aktivní účast na lekcích, plnění pravidelných domácích úkolů, vytvoření CLILové lekce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK