PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Encouraging creative and innovative thinking in schools - OEMNN1704Z
Anglický název: Encouraging creative and innovative thinking in schools
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Klára Martinovská, Ph.D.
PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
Třída: Předměty v angličtině - bc.
Předměty v angličtině - mgr.
Je záměnnost pro: OE0115004
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vallin, Ph.D. (21.09.2020)
Kurz pomůže studentům objevit jejich tvůrčí potenciál a představí jim postupy, které mohou uplatnit ve své budoucí praxi na prvním stupni základní školy. Kurz nabídne rozmanité možnosti, jak rozvíjet kreativní a inovativní myšlení u žáků prvního stupně. Budeme společně zkoumat, jak lze rozvíjet tvořivost skrze různé formy umění, čtení a psaní, ITC aplikace či prostřednictvím otevřených úkolů a otázek. Kurz je koncipován jako série workshopů, ve kterých si účastníci vyzkouší celou řadu metod na vlastní kůži a svoji zkušenost budou bezprostředně poté reflektovat.
Deskriptory - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Petra Vallin, Ph.D. (10.10.2022)

The course is scheduled as follows:

17th October - in Rettigova street
31st October - individual assignment
14st November - in Rettigova street
28th November - in Rettigova street
12th December - in Rettigova street
2nd January - in Rettigova street

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vallin, Ph.D. (21.09.2020)

Csikszentmihalyi, M. (1997). Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. Harper. 

Desailly, J. (2015). Creativity in the Primary Classroom. SAGE PUBLICATIONS Ltd.

Johnson, S. (2010). Where Good Ideas Come From: The Natural History of Innovation. Penguin.

Konigová, M. (2007). Tvořivost: Techniky a cvičení. Grada.

Lehrer, J. (2012). Imagine: How Creativity Works. Houghton Mifflin Harcourt.

Mohammed, R. (2018). Creative Learning in the Early Years. Taylor and Francis Ltd.

Pink, D. H. (2008) A Whole New Mind: Why Right Brainers Will Rule the Future. Cyan Books.

Pink, D. H. (2011). Drive: The surprising truth about what motivates us. Penguin.

 

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Petra Vallin, Ph.D. (10.10.2022)

1. Creativity and education, divergent thinking

2. Bloom taxonomy, creative tasks, good questions

3. The creative child, the creative adult

4. Theater activities

5. Creative curriculum

6. RWCT methods, open-ended tasks and questions

 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vallin, Ph.D. (21.09.2020)

Aktivní účast na seminářích, plnění průběžných úkolů, závěrečný projekt.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK