PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Užitá tvorba I - OEM321040
Anglický název: Applied Arts I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jana Skarlantová
Kategorizace předmětu: Umění > Aplikovaná umění
Anotace -
Současná užitá materiálová tvorba a design. Vztah funkce ? formy ? materiálu ? dekoru. Základní výtvarně řemeslné zkušenosti s materiály. Techniky a technologie. Transformace do výtvarné výchovy.
Poslední úprava: VACHUDO/PEDF.CUNI.CZ (10.02.2011)
Cíl předmětu -

Vztahy mezi hmotnou a duchovní kulturou v rámci společnosti a jejího životního stylu.Nové úkoly designu v 21.století Práce s motivem, dekorem a tvarem.Využití vlastních návrhů dekoru na drobné užitné předměty.

Poslední úprava: VACHUDO/PEDF.CUNI.CZ (10.02.2011)
Literatura -
Základní studijní literatura:
Cikánová,K. Objevujte s námi textil. Praha: Aventinum, 1996.

Skarlantová,J,Vechová,M. Textilní výtvarné techniky.Plzeň:Fraus,2005

Skarlantová,J.; Slavík,J. Estetická výchova pro SŠ . I.díl. Praha:Sciencia Medica,2001

Morant,H.Dějiny užitého umění. Praha: Odeon 1983. I

Medková,J. Řeč věcí. Praha: Horizont ,1990.

Adlerová,A.České užité umění 1918 - 1938. Praha:Odeon 1983.

Časopisy věnované užitému umění (Desig-Trend, Umění a řemesla, Um apod.)

Poslední úprava: VACHUDO/PEDF.CUNI.CZ (10.02.2011)
Metody výuky -

přednáška/seminář

Poslední úprava: VACHUDO/PEDF.CUNI.CZ (10.02.2011)
Požadavky ke zkoušce -
Požadavky k zápočtu:
1)Vytvoření užitkového předmětu podle vlastního návrhu respektujícího výtvarné i funkční požadavky (inspirační zdroj -případně výtvarné umělce, umělecký směr,)

2) Textilní objekt podle vlastního návrhu

Poslední úprava: VACHUDO/PEDF.CUNI.CZ (10.02.2011)
Sylabus -
Sylabus:
Historie a současnost užité tvorby a designu jako inspirace pro vlastní vytváření užitkových artefaktů. Rozvoj výtvarného myšlení v materiálu, vlastních řemeslných dovedností při jeho zpracování. Odborná terminologie. Transformace do výtvarné výchovy na primárním stupni vzdělávání.

Poslední úprava: VACHUDO/PEDF.CUNI.CZ (10.02.2011)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK