PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Physical Education and Health - OEM20001
Anglický název: Physical Education and Health
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: ústní
Rozsah, examinace: 0/3 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 0 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Martin Pádivý
Vyučující: Mgr. Martin Pádivý
Anotace -
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2012)
Základy patofyziologie hybnosti, charakteristika funkčních forem hybného systému. Nejčastější oslabení a jejich kompenzace. Základní a specifické didaktické formy ve zdravotní TV. Vyučovací zásady, postupy, metody.
Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2013)

oral exam or essay

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2013)

The basic knowledge of pathophysiology and kinesiolgy. The features of the functional forms of the kinesiologic system. The most frequent problems and its compensation. Teaching principes, sequenses, methods. Assessment of posture, range of motion and physical condition (efficiency). Methods and principles of stretching, strengthening, relaxation and breathing exercises, balance and motor control exercises. Common mistakes, prevention, diagnosis, analysis and correcting mistakes. Suitable exercises for particular types of impairment: locomotor apparatus, cardiovascular, respiratory, digestive, nervous system, sensory deprivation, mental retardation, psychical impairment. Suitable and unsuitable exercises and activities. Application of gymnastic tools, requisites and apparatus. Independent leading a part of an exercise lesson.  

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2012)

Active participation and attendance.  Demonstrate a sufficient supply of health exercises .

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK