Russian Literature of 20th century II/A - OEBRR1715T
Anglický název: Russian Literature of 20th century II/A
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBR2R121A
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Antonín Hlaváček
Záměnnost : OB2316165
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (04.03.2019)
Stručná anotace předmětu: Seznámit studenty se základními vývojovým tendencemi ruské literární moderny a avantgardy v celoevropském kontextu. Ověřit si všestranné možnosti při zkoumání a interpretaci originálního ruského uměleckého textu s využitím českého překladu. Ruská literatura konce 19. a počátku 20. století. Ruská moderna a avantgarda. Literární směry, skupiny , manifesty. Literatura 1. vlny ruské emigrace. Ruské antiutopie v celoevropských souvislostech.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (04.03.2019)

Seznámit studenty se základními vývojovým tendencemi ruské literární moderny a avantgardy v celoevropském

kontextu. Ověřit si všestranné možnosti při zkoumání a interpretaci originálního ruského uměleckého textu s využitím

českého překladu.

Sylabus -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (04.03.2019)

Ruská literatura konce 19. a počátku 20. století. Ruská moderna a avantgarda. Literární směry, skupiny ,

manifesty. Literatura 1. vlny ruské emigrace. Ruské antiutopie v celoevropských souvislostech.