PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Stylistics and Norms - OEBRR1714T
Anglický název: Stylistics and Norms
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNR2R104A
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (04.03.2019)
Charakteristika reálného stavu současné spisovné ruštiny, jejího postavení v rámci jazykového systému ruštiny, stavu jejích norem a kodifikace, spisovného uzu a na tomto pozadí jejího stylového rozvrstvení. Vymezení komunikativních sfér a uplatnění spisovného jazyka v nich. Zdůraznění zřetelů sociolingvistických. Charakteristika stylistiky a normativní gramatiky jako jazykovědných disciplín. Kritéria hodnocení jazykových prostředků normativní mluvnice a stylistiky. Norma, normalizace, kodifikace. Pojem "jazyková kultura", pojem správnosti v oblasti zvukové stránky jazyka, tvoření slov, tvarosloví a skladby. Teorie vzniku a konstituování spisovné ruštiny. Současná spisovná ruština a její hovorová varianta. Umělecký styl v oblasti slovní zásoby, tvarosloví a skladby. Odborný a publicistický styl.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (04.03.2019)

Cíl kurzu: Charakteristika reálného stavu současné spisovné ruštiny, jejího postavení v rámci jazykového systému ruštiny, stavu jejích norem a kodifikace, spisovného uzu a na tomto pozadí jejího stylového rozvrstvení. Vymezení komunikativních sfér a uplatnění spisovného jazyka v nich. Zdůraznění zřetelů sociolingvistických.

Literatura -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (04.03.2019)

ROZENTAL, D.E. Praktičeskaja stilistika russkogo jazyka. Moskva, 1974.

ROZENTAL, D.E. Russkij jazyk. Moskva: Moskovskij universitet, 1972.

BAŠ, J.G. a kol. Korrektirovočnyj kurs russkogo jazyka dlja prepodavatelej-rusistov iz ČSSR.

Moskva,1985.

TRÖSTEROVÁ, Z.; BLAŽEK, V.; ORLOVOVÁ, N. Současná problematika normy spisovné

ruštiny. Ustí nad Labem: PedF, 1984.

GORBAČEVIČ, K.S. Izmenenije norm russkogo literaturnogo jazyka. Leningrad, 1971.

LOBANOVA, N.A; SLESAREVA, I. P. Učebnik russkogo jazyka dlja inostrannych studentov-

filologov. Sistematizirujuščij kurs (četvjortyj-pjatyj gody obučenija). Moskva: Russkij jazyk, 1980.

FILIN, F. P. a kol. Russkij jazyk v sovremennom mire. Moskva, 1973.

DLOUHÝ, M.; SPIRIDONOV, V. Texty a úkoly k jazykovému rozboru z ruštiny. Praha: UK

Pedagogická fakulta, 1995.

SPIRIDONOV, V. Příručka stylistiky ruského jazyka, Praha: UK Pedagogická fakulta, 1995.

GOLOVIN, V. N. Osnovy kul´tury reči. Moskva, 1980.

BEČKA, J.V. Česká stylistika. Praha, 1992.

Požadavky ke zkoušce - ruština
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (04.03.2019)

 Требования к студентам - экзамен:

Предмет заканчивается экзаменом. Условия допуска к экзамену: активное участие в семинарских занятиях, не более 25% отсутствия. Теоретическое и практическое овладение программой предмета. Наличие портфолио, которое содержит в себе анализ пяти текстов. Требования к портфолио будут объяснены на первом занятии.
Экзамен состоит из письменной части (стилистический и языковой анализ текста) и устного собеседования по вопросам . Вопросы к экзамену предлагаются студентам на первом занятии.

Sylabus -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (04.03.2019)

Charakteristika reálného stavu současné spisovné ruštiny, jejího postavení v rámci jazykového systému ruštiny, stavu jejích norem a kodifikace, spisovného uzu a na tomto pozadí jejího stylového rozvrstvení. Vymezení komunikativních sfér a uplatnění spisovného jazyka v nich. Zdůraznění zřetelů sociolingvistických.

Charakteristika stylistiky a normativní gramatiky jako jazykovědných disciplín. Kritéria hodnocení jazykových prostředků normativní mluvnice a stylistiky. Norma, normalizace, kodifikace. Pojem "jazyková kultura", pojem správnosti v oblasti zvukové stránky jazyka, tvoření slov, tvarosloví a skladby. Teorie vzniku a konstituování spisovné ruštiny. Současná spisovná ruština a její hovorová varianta. Umělecký styl v oblasti slovní zásoby, tvarosloví a skladby. Odborný a publicistický styl.

Podmínky zakončení předmětu - ruština
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (04.03.2019)

 

Требования к студентам:

Предмет заканчивается экзаменом. Условия допуска к экзамену: активное участие в семинарских занятиях, не более 25% отсутствия. Теоретическое и практическое овладение программой предмета. Наличие портфолио, которое содержит в себе анализ пяти текстов. Требования к портфолио будут объяснены на первом занятии.
Экзамен состоит из письменной части (стилистический и языковой анализ текста) и устного собеседования по вопросам . Вопросы к экзамену предлагаются студентам на первом занятии.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK