Practical Language and Culture Studies VI - OEBRR1712T
Anglický název: Practical Language and Culture Studies VI
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBR2R125A
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Antonín Hlaváček
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (04.03.2019)
Stručná anotace předmětu: Cíl kurzu: Všestranně připravit posluchače rusistiky po stránce praktického zvládnutí jazyka pro učitelské povolání nebo pro práci odbornou. Kromě všestranné jazykové přípravy zároveň rozvíjet i faktické znalosti z reálií Ruska, jeho kulturní, hospodářské a sociální oblasti. Obsah kurzu: Návaznost na skladbu, prohlubování problematiky lexikální; práce s textem a se slovníky. Komplexní rozvíjení řečových dovedností, zdokonalování ústní řeči formou besed a diskusí. Systematická cvičení na rozvíjení písemného vyjadřování. Pravopisné a interpunkční jevy spolu s nácvikem dovednosti písemného vyjadřování. Témata pro ústní a písemný výcvik: Volný čas. Zábava. Divadlo, kino, koncerty, výstavy. Významná divadla v Moskvě a u nás. Hudba. Výtvarné umění. Koníčky a zájmy. Významné festivaly, oslavy svátků. Sociokulturní znalosti: dochvilnost, chování posluchačů a diváků v průběhu veřejných představní a obřadů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (04.03.2019)

Cíl kurzu:

Všestranně připravit posluchače rusistiky po stránce praktického zvládnutí jazyka pro učitelské povolání nebo pro práci odbornou. Kromě všestranné jazykové přípravy zároveň rozvíjet i faktické znalosti z reálií Ruska, jeho kulturní, hospodářské a sociální oblasti.

Sylabus -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (04.03.2019)

Návaznost na skladbu, prohlubování problematiky lexikální; práce s textem a se slovníky. Komplexní rozvíjení řečových

dovedností, zdokonalování ústní řeči formou besed a diskusí. Systematická cvičení na rozvíjení písemného vyjadřování.

Pravopisné a interpunkční jevy spolu s nácvikem dovednosti písemného vyjadřování.

Témata pro ústní a písemný výcvik:

Volný čas. Zábava. Divadlo, kino, koncerty, výstavy.

Významná divadla v Moskvě a u nás.

Hudba. Výtvarné umění.

Koníčky a zájmy.

Významné festivaly, oslavy svátků.

Sociokulturní znalosti: dochvilnost, chování posluchačů a diváků v průběhu veřejných představní a obřadů.