PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Ear Training - OEBHH2175Z
Anglický název: Ear Training
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (06.05.2022)
Cílem předmětu je vybavit žáka v systematickém metodickém postupu potřebnými kvalitami hudebního sluchu, které umožňují bezpečný a pohotový sólový i ansámblový zpěv vokálních partů a partitur z listu. Výuka předmětu se zaměřuje především na rozvoj tonálního, harmonického a rytmického cítění, hudební paměti, představivosti, hudebního myšlení a kreativity. Dále je součástí předmětu hlubší rozvíjení analyzačních schopností hudebního sluchu, zaměřené na specifičnost vokální sborové hudby a sbormistrovskou činnost. Praktická složka výuky spočívá převážně v realizaci melodických a rytmicko-melodických diktátů, které reflektují i církevní, folklorní a umělé mody, diatonické modulace, harmonickou analýzu hudebního díla, chromatiku, rytmickou analýzu apod.
Literatura
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (06.05.2022)

PECHÁČEK, S. Vokální intonace a sluchová analýza. I. díl. Praha : Pedagogická fakulta v Praze, 2006. ISBN 80-7290-261-X

PECHÁČEK, S. Vokální intonace a sluchová analýza. II. díl. Praha : Pedagogická fakulta v Praze, 2006. ISBN 80-7290-263-6

Studijní opory
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (06.05.2022)

-

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK