Czech for intermediate - OEBCC2110Z
Anglický název: Czech for intermediate
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eva Cihlářová
doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (12.09.2023)
Annotation: The course is aimed at students who already have experience with the Czech language. The goal of the course is to extend the Czech vocabulary and grammar knowledge and improve conversation skills of the students. It mainly focuses on everyday topics with respect to the needs of Erasmus students in the Czech environment. The expected proficiency level at the end of the course is A2/B1 according to the European framework of reference for languages.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (12.09.2023)

 

References:

Holá, L.: Česky krok za krokem. A1-A2. Akropolis, 2016 (textbook)

Holá, L.: Česky krok za krokem. A1-A2. Pracovní sešit 13-24. Akropolis, 2016 (workbook)

Holá, L.: Čeština expres 1: A1.1. Akropolis, 2012.

Holá, L.: Čeština expres 2: A1.2. Akropolis, 2011.

Holá, L, Bořilová, P.: Česky krok za krokem. B1. Akropolis, 2019 (textbook)

Malá, Z.: Česky krok za krokem. B1. Pracovní sešit 1-12. Akropolis, 2019 (workbook)

Malá, Z.: Česky krok za krokem. B1. Pracovní sešit 13-24. Akropolis, 2019 (workbook)

Rešková, I., Pintarová, M.: Communicative Czech (Intermediate Czech), 2009

Fronek, J.: Velký anglicko – český slovník, 2006

 

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (12.09.2023)

Exam requirements:

Presentation on one of the given topics.

 

Exam topics:

1. Slavní lidé / Famous people

2. Co jsi dělal včera? / What did you do yesterday?

3. Můj volný čas / My free time activities

4. Můj dům/byt / My house/flat

5. Cestování / Travelling

6. U lékaře / At the doctor’s office

7. Telefonování, na návštěvě / On the phone, on a visit

8. V hotelu / In the hotel

 

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (12.09.2023)

 

1. Revision – the conjugation system of verbs. The nominative and accusative case. Vocabulary.

2. Basic biographic information. Common activities – describing recent events. Past tense. Verbs znát, vědět, umět.

3. Where were you yesterday? Locations. Countries (EU). Weather. Expressing place: preposition v, na, u. The locative sg. Preposition o + locative sg.

4. Planning our time. My work and free time activities. The future tense. Prepositions do, na, k. The genitive sg. Kde X kam.

5. Houses and flats. Rooms, furniture and accessories. Shops. Prepositions pro, na, za. The nominative and accusative pl. Mi, F, and N.

6. Travelling. Transportation. „Long“ and „short“ verbs of motion. Verbs with the prefixes.

7. Human body. Diseases. Medicine. Object-centred expressions Bolí mě… Je mi… Short personal pronouns in the dative and accusative.

8. Greetings and wishes. On the phone. On a visit. Small talk. Tha dative sg. The declination kdo, co (nom., dat., accus., locative).

9. In the hotel. Services. Kam + do, na, k. Kde + v, na, u

 

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (12.09.2023)

Subjects requirements:

80 % of attendance, active participation in the class, presentation on a given topic

 

Completion of the subject:

The subject is completed by an exam.