Czech for beginners - OEBCC2109Z
Anglický název: Czech for beginners
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 36 (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: 1
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eva Cihlářová
doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (12.09.2023)
The course is an introduction to the Czech language. Students will get familiar with the grammatical system, pronunciation and basic vocabulary. After completion of the course, students will be able to discuss basic topics of their everyday life, use Czech verbs and apply the rules of the declination system. The expected level of their proficiency at the end of the course is A1/A2 according to the European framework of reference for languages.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (12.09.2023)

References:

Holá, L.: Česky krok za krokem. A1-A2. Akropolis, 2016 (učebnice)

Holá, L.: Česky krok za krokem. A1-A2. Pracovní sešit 1-12. Akropolis, 2016

Holá, L.: Česky krok za krokem. A1-A2. Pracovní sešit 13-24. Akropolis, 2016

Holá, L.: Čeština expres 1: A1.1. Akropolis, 2012.

Štindl, O.: Easy Czech (Elementary), Akronym, 2008

Rešková, I.: Communicative Czech (Elementary Czech), 2005 (B)

Cvejnová J.: Česky, prosím I., 2010 (B)

Adamovičová, A.: Basic Czech I., 2013

Fronek, J.: Velký anglicko – český slovník, 2006

 

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (12.09.2023)

Exam requirements:

Presentation on one of the given topics.

 

Exam topics:

Exam topics:

 

1. Představuji se / Self introduction

2. Orientace ve městě / Orientation in the city

3. Jídlo a pití / Food and drink

4. V restauraci / In the restaurant

5. Moje rodina / My family

6. Můj denní program / My daily routine

7. Slavní lidé / Famous people

8. Co jsi dělal včera? / What did you do yesterday?

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (12.09.2023)

1. Introduction to Czech languague. Czech letters. Pronunciation – basic rules. Greetings, basic phrases, introducing oneself. Contact information. Formal and informal dialogues. Verbs být, dělat. Personal pronouns. conjugation. This is… This is not… Numbers 0–10. The vocative sg.

2.  Locations. Where is it? Transportation. Adverbs expressing direction and location. conjugation. Numbers 11–100.

3. Food and drink. Communication in a restaurant. The nominative sg. The accusative  sg. Mít rád + accusative sg. -e conjugation. Numbers 100–1000.

4. My family. Names and professions. Possessive pronouns. The nominative sg. – adjectives. -ovat conjugation. The accusative sg. Ma and F.

5. Talking about time. Modal verbs. Culture and sports events. Daily routine. Rád dělat.

6. Basic biographic information. Common activities – describing recent events. Past tense. Verbs znát, vědět, umět.

7. Where were you yesterday? Locations. Countries (EU). Weather. Expressing place: preposition v, na, u. The locative sg. Preposition o + locative sg.

 

 

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (12.09.2023)

80 % of attendance, active participation in the class, presentation on a given topic.

The subject is completed by an exam.