American Literature to the End of the 19th Century - OEBAA1723Z
Anglický název: American Literature to the End of the 19th Century
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 0 / 0 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2325
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Josef Grmela, CSc.
Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
Třída: Předměty v angličtině - bc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (24.09.2019)
Profil kurzu: Předmět "Americká literatura I" tvoří komplementární kurz, v jehož přednáškové části se student obeznámí se základní vývojovou linií americké literatury od 17 až po konec 19. století, včetně historického a sociálního pozadí. Tato výkladová část je prakticky podepřena ilustrativními ukázkami americké prózy a v menší míře i poezie a dramatu. Přednášky tedy v chronologickém sledu uvádějí konkrétní (víceméně jednolitá) období v americké literatuře, která jsou vesměs koncipována jako literární reflexe daného historického období. Na přednášku pak navazuje tzv. "close reading session", tedy řízené čtení zadaných seminárních textů v angličtině, které lze vnímat jako průvodní materiál k přednáškovému výkladu.
Deskriptory - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (08.02.2021)

All the course materials are available online from:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2325

enrolment key: frank

Online webinars are taught via Zoom at:

https://cuni-cz.zoom.us/j/94720691864

Literatura
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (24.09.2019)

Doporučená literatura:

 1. Ruland, R., Bradbury, M. From Puritanism to Postmodernism, New York: Viking Penguin, 1991. ISBN-13: 978-0140144352.
 2. Procházka, M., Quinn, J., Ulmanová, H., Roraback, E. Lectures on American Literature. Praha, 2002. ISBN 9788024619965.
 3. High, Peter, An Outline of American Literature, London: Longman, 2007.
 4. Van Spanckeren, K. Outline of American Literature – revised edition. US Information Agency, 1994.
 5. Lauter, P., Yarborough, R., Cheung, K., Molesworth, C.  The Heath Anthology of American literature, Early Nineteenth Century: 1800 - 1865, Houghton Mifflin Harcourt, 2005. ISBN-13: 9780618532988.
 6. Lauter, P., Yarborough, R., Alberti, J., Brady, M. The Heath Anthology of American literature: Volume A: the Beginnings to 1900, Houghton Mifflin Harcourt, 2008. ISBN: 0-618-54250-7.

Rozšiřující literatura:

 1. Bercovitch, S. (ed.). The Cambridge History of American Literature. Cambridge, 1994.
 2. Bradbury, M.:. The Modern American Novel, Oxford: O.U.P, 1992.
 3. Elliott, E. et al, (Eds.) Columbia Literary History of the United States, Columbia University Press, 1988-2001.
 4. Hendin, J. (ed.). A Concise Companion to Postwar American Culture and Literature. Londýn, 2004.
 5. Minter, D. A Cultural History of the American Novel,Cambridge:CambridgeUniversity Press, 1996.
 6. Procházka, Martin a Stříbrný, Zdeněk. Slovník spisovatelů [literatur v angličtině]. Nakladatelství Libri: Praha, 2003.
 7. Roth, J., (Ed) American Diversity, American Identity,New York: Henry Holt, 1995.
 8. Starling, M. W. The Slave Narrative: Its Place in American History. Washington, DC: Howard University Press, 1988.
Sylabus -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (24.09.2019)

Obsah přednášek a navazujících seminářů

1. Přednáška: Literatura koloniálního období (online video)

Úvod do předmětu / Přednáška: Nástup osvícenství

Čtení – Benjamin Franklin: 2 pamflety

 

2. Přednáška: Enlightenment – Revolutionary writersI

Čtení – Thomas Paine: Common Sense (slightly abridged)

 

3. Přednáška: Romantismus I

Čtení – Washington Irving: The Legend of the Sleepy Hollow

 

4. Přednáška: Romantismus II

Čtení – E.A.Poe: The Black Cat, The Tell-Tale Heart

 

5. Přednáška: Romantismus III

Čtení – N. Hawthorne: Birthmark, Rapaccini’s Daughter (dobrovolné)

 

6.  Videopřednáška: Ideologické podtóny romantismu I – slave narratives

     Přednáška: Ideologické podtóny romantismu II – slave narratives

Čtení – The Narrative of Frederick Douglass

Čtení 2 (dobrovolné) – H. D. Thoreau: Civil Disobedience

 

 

7.  Přednáška: Poezie 19. století (+online video)

Čtení – Whitman, Dickinson

 

8.  Přednáška: Přechod mezi romantismem a realismem

Čtení – Herman Melville: Moby Dick (excerpty), Bartleby the Scrivener

 

9.  Přednáška: Realismus/Naturalismus I (local color)

Čtení –Kate Chopin: A Respectable Woman and 4 other stories

 

10. Přednáška: Realismus/Naturalismus II (Civil War)

Čtení –A. Bierce: An Occurrence at Owl Creek Bridge

      S. Crane: The Red Badge of Courage (synopse + úryvek)

 

11. Přednáška: Realismus/Naturalismus III (female emancipation issues)

Čtení –C.P. Gilman: The Yellow Wallpaper

 

12. Přednáška: Realismus/Naturalismus IV (muckrakers)

Čtení – Sister Carrie (an excerpt), Theodore Dreiser: Typhoon

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (24.09.2019)

Podmínky pro splnění studijních povinností (zápočtu)

Požadavky k zápočtu: 80% účast na seminářích (tj. povolené jsou 2 neomluvené absence)

Kvalifikační práce: Student může psát buď velmi krátkou esej (400 slov) přímo v hodině (vypisuji minimálně dva různé termíny), nebo odevzdat delší esej (a 1400 slov) psanou doma.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (24.09.2019)

To access the reading assignments for seminars, pls. go to:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2325

 

enrolment key: frank

 

To access the backup course materials for lectures, pls. go to:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2324

 

enrolment key: frank

 

If you are asked to sign in with your login and password, use the same login and password you use to enroll in SIS