PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Athletic - game course - OEB2320010
Anglický název: Athletic - game course
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Martin Pádivý
Vyučující: Mgr. Martin Pádivý
Anotace - angličtina
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (20.11.2013)

An intensive exercising and training of special motor skills for particular disciplines. Using of means, methods, equipment and tools and devices for training, relaxation and regeneration.
Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (20.11.2013)

Athletics: participation in pentathlon (women), decathlon (men).

Games: participation in a game competition,  referee activity.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (20.11.2013)

Athletics: Personal improvement in athletic disciplines - pentathlon (women), decathlon (men). General information and basic technique of other disciplines.

Games: Goal sport games, net and batting games, nontraditional games. Rules of the games, organisation and preparation of competitions, their rules, referee performance.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (20.11.2013)

 

100% attendance in the course.

 

Athletics: participation in pentathlon (women), decathlon (men).

Games: participation in a game competition,  referee activity.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK