PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Cizí jazyk - Angličtina - ODSZ22001
Anglický název: Foreign language - English
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/2 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (26)
letní:neurčen / neurčen (26)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Petr Lašťovička
Vyučující: Mgr. Petr Lašťovička
Anotace -
Poslední úprava: SMETANA/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2010)
Kurz je určen pro doktorandy všech oborů, kteří již mají dobré jazykové znalosti, které dříve získali při studiu na středních či vysokých školách. Předpokládá se znalost základních gramatických struktur a dobré slovní zásoby. Kurz vede doktorandy k tomu, aby byli schopni samostatně číst svou odbornou literaturu v cizím jazyce. Pozornost je věnována především těm gramatickým strukturám, které jsou typické pro odborný styl. Přihlíží se i základním potřebám těchto pracovníků při ústním a písemném styku s cizinci.
Literatura
Poslední úprava: SMETANA/PEDF.CUNI.CZ (08.02.2010)

Materiály vlastní

English Grammar in Use Intermediate, CUP 1999

English Vocabulary in USE Advanced, CUP 2002

Metody výuky
Poslední úprava: SMETANA/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2010)

seminář

Sylabus
Poslední úprava: SMETANA/PEDF.CUNI.CZ (05.02.2010)

Probírané gramatické jevy a konverzační temata jsou dána uvedenou učebnicí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK