PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Státní doktorská zkouška - ODSZ01
Anglický název: Ph.D. state examination
Zajišťuje: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK