PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogika a pedagogická psychologie - OD2303116
Anglický název: Pedagogy and Pedagogical Psychology
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Záměnnost : OD0133005, OD0133007, OPDC1C003A
Je záměnnost pro: OPDC1C003A
Anotace -
Poslední úprava: HOLANOVA/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2013)
Doktorand si vybere podle zaměření své disertační práce z nabídky předmětů zajišťovaných vědeckým oddělením PedF UK v Praze jeden předmět, z kterého pak dělá zkoušku u příslušného vyučujícího. Předměty jsou určeny výhradně pro doktorandy. Výběr předmětu konzultuje doktorand se školitelem.
Literatura
Poslední úprava: HOLANOVA/PEDF.CUNI.CZ (09.09.2013)

Literatura je stanovena přednášejícím příslušného předmětu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK