Philosophy: ontology, gnoseology and ethics every thinker - OD0612018
Anglický název: Philosophy: ontology, gnoseology and ethics every thinker
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (5)
letní:neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka