K problematice celku v ontologii, gnoseologii a etice - OD0612008
Anglický název: On problems of total in ontology, gnoseology and ethics
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/8, Jiné [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Občanská výchova
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Proměna antické arete, herakleitovského logu na logiku, proměna alethei na orthotes a certitudo. Filosofie celku, celek bez marga, úloha kontextu v současném vědeckém myšlení, temporalita a sukcesivita ve filosofii. Postmoderna a mnohost pravd
Poslední úprava: Hogenová Anna, prof. PhDr., CSc. (03.02.2018)
Cíl předmětu -

Cílem je orientace v základech ontologie a gnozeologie evropského i neevropského myšlení, což předpokládá implementaci celku bez marga v patočkovském pojetí

Poslední úprava: Hogenová Anna, prof. PhDr., CSc. (04.02.2018)
Literatura -

Četba pramenů: Herakleitos, Platon, Aristoteles, Augustin Tomáš Akvinský Descartes

Hoefding, H., Král, J. Přehledné dějiny filosofie. Praha : 1947. 

Hogenová, A. Intencionalita a fenomenologie. Praha :  PedF Uk, 2015, ss.250, ISBN 978-80-7290-845-5

Hogenová, A. Fenomenoloie a postmoderna. Praha : PedF UK, 2015, ss. 194, ISBN 978-80-7290-818-9

Hogenová, A. Bytí a rozumění. Praha : PedF UK, 2016 ss. 180, ISBN978-80-7290-870-7

Hogenová, A. K fenoménu „die Machenschaft“. Praha : PedF UK, 2016, ss. 150, ISBN978-80-7290-882-0

Hogenová,A. Čas jako problém. Praha : Chomutov : L. marek, 2011.

 

Hogenová, A, Time and Corporeality. In Acta Universitatis Carolinae KInanthropologica, Vpl. 49, 2, 2013, ss. 18 – 23, ISSN 1212-1428

 

 Hogenová, A. Das Wahrheitsgeschehen und Selbstsein. Paideia: Philosophical E – Journal of Charles University, Spring 2010, ISSN 1214 – 8725

 

 Hogenová, A. Ontology and Onticity in the 20 th Century. In Philosophy of Education, 2014, 7, 38 – 45. ISSN 1811-096

 

 

 

 Hogenová, A. Life from one's own source     Philosophy of Education,2014,7,134-143

 

Poslední úprava: Hogenová Anna, prof. PhDr., CSc. (04.05.2019)
Požadavky ke zkoušce - angličtina

Porozumění problematice, písemný rozhovor s vybraným filosofem

Understanding to the problems, essay with selected philosoph

Poslední úprava: Hogenová Anna, prof. PhDr., CSc. (04.05.2019)
Sylabus -

problém celku bez marga v Patočkově "Péči io duši I.", subjekt-objektová figura v myšlení "more geometrico" a jeho důsledky pro dnešek

Poslední úprava: Hogenová Anna, prof. PhDr., CSc. (04.05.2019)
Požadavky k zápisu

Porozumění problematice, písemný rozhovor s vybraným filosofem

Poslední úprava: Hogenová Anna, prof. PhDr., CSc. (04.02.2018)