PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fenomenologie - OD0612006
Anglický název: Phenomenology
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/10, Jiné [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Občanská výchova
Anotace -
Problém vstupu do zjevu po provedené transcendentální epoché. Fenomén jako "Wesenschau." Intencionalita a noeticko-noematická struktura v poznání. Myšlení more geometrico a jeho úloha v novověku. Husserl jako zakladatel fenomenologie, Heidegger jako pokračovatel v oblasti existence, Patočka jako filosof starosti o duši. Ontologie, gnozeologie a etika z fenomenologického hlediska. Fenomenologické reflexe v postmoderní filosofii (Lévinas a další). Heideggerova filosofie, studium a kritika Černých sešitů
Poslední úprava: Hogenová Anna, prof. PhDr., CSc. (03.02.2018)
Cíl předmětu -

Uvedení do fenomenologického vztahu k poznání a ke světu

Poslední úprava: Hogenová Anna, prof. PhDr., CSc. (02.02.2018)
Literatura -

Husserl, E. Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Praha : Academia, 1972.

Husserl, E. Karteziánské meditace. Praha: Svoboda, 1993.

 

Hogenová , A. K fenoménu sebepoznání. Praha: UK PedF 2010, 150 stran, ISBN 978-80-7290-478-5

Hogenová, A. a Kuklová, J. Monografie: Fenomenologie – řeč – média. Praha: Pedagogická fakulta 2010, část knihy: ss. 4 – 177. ISBN 978-80-7290-436-5

Hogenová, Anna Jan Hus – pravda - fenomenologie. Praha: Pedf Uk 2010, 320 stran, ISBN 978-80-7290-494-5

Hogenová A. Čas jako problém. Chomutov : L. Marek, 2011,  ISBN 978-80-87127-43-8 186 stran.

Hogenová, A. Fenomén domova. Praha : Pedf UK 2013, 301, ISBN 978-80-7290-705-2

 

Heidegger, M. Schwarze Hefte. Frankfurt am Mein : Vittorio Klostermann, 2014, vyd. Peter Trawny, Band 94.

 

Heidegger, M. Schwarze Hefte. Frankfurt am Mein : Vittorio Klostermann, 2014, vyd. Peter Trawny, Band 95.

 

Heidegger, M. Schwarze Hefte. Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 2014, vydal Peter Trawny, Band 96.

 

Heidegger, M. Schwarze Hefte. Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 2015, vydal Peter Trawny,  Band 97.

 

Hogenová, A. K fenoménu stáří. Praha : Pedf UK 2013, ss. 278, ISBN 978-80-7290-593-5

Hogenová, A. Filosofický příspěvek k metodologii. Praha : PedF UK, 2013, ss.167, ISBN978-80-7290-682-6

Hogenová, A. K věci samé. UK Pedagogická fakulta, Praha 2012 238 pp ISBN 978-80-7290-615-4

Hogenová, A. Čas a sebepoznání. Praha : Pedf UK, 2014, ss.168. ISBN 978-80-7290-781-6

Hogenová, A. Bloudění jako úděl. Praha : PedF UK, 2011, ss.138 ISBN978-80-7290-538-6

Hogenová, A. Nesmíme pospíchat. Brno : L. Marek, 2014, ss.205, ISBN978-80-87127-62-9

Hogenová, A. Ontologie a onticita. Praha : PedF UK, 2014, ss. 180, ISBN978-80-7290-797-7

Hogenová, A. Jsme rozhovorem. Praha : PedF UK, 2011, ss. 180 ISBN978-80-7290-526-3

Hogenová, A. Intencionalita a fenomenologie. Praha :  PedF Uk, 2015, ss.250, ISBN 978-80-7290-845-5

Hogenová, A. Fenomenoloie a postmodern. Praha : PedF UK, 2015, ss. 194, ISBN 978-80-7290-818-9

Hogenová, A. Bytí a rozumění. Praha : PedF UK, 2016 ss. 180, ISBN978-80-7290-870-7

Hogenová, A. K fenoménu „die Machenschaft“. Praha : PedF UK, 2016, ss. 150, ISBN978-80-7290-882-0

Kapitoly v tuzemských monografiích   

Hogenová, A. Masaryk. In Tomáš G. Masaryk, neomodernismus a Charta 2012. Brno : Ateliér Sláma, 2012, s. 14-19, ISBN978-80-260-2768-3.

Hogenová, A. K problematice smyslu. Smysl, cíl a účel ve výchově, umění a sportu. Praha : Karolinum, 2012, s.9-11, ISBN978-80-7290-605-5

Hogenová, A. K filosofickým pramenům fenoménu legií v Rusku. Česká vzdělanost v Evropě II. Praha : PedF UK, 2012, s. 14-36, ISBN 978-80-7290- 627-7

Hogenová, A. Dialog a filosofie. Dialog ve výchově, umění a sportu. Praha : UK PedF, 2012 s. 9-25, ISBN 978-80-7290-428-0

Hogenová, A. Telos and Human Life. In Telos in the Education, Art and Sport.Praha : Karolinum, 2012, s. 7-17, ISBN 978-80-7290-621-5

Hogenová, A. Imaginace ve výchově, umění a sportu. in Imaginace ve výchově, umění a sportu. Praha: UK PedF 2010, ed. Pelcová, N., Hogenová, A., recenzovali: A. Rychtecký a I. Olšiaková, ss. 7 – 14. ISBN 978-80-7290-4

Hogenová, A. Čas ve výchově, umění a sportu. In čas ve výchově, umění a sportu. Praha:

Hogenová Anna Dialog a filosofie in  Dialog ve výchově, umění a sportu,,,9-24,ISBN978-80-7290-428-0

ID 172525 | rok: 2012

Hogenová, A. Heidegger a jeho vztah k systému  in Systémové konflikty,,,26-33

ID 145522 | rok: 2011

Hogenová, A. Fenomenologická reflexe etiky vědy. In Etika vědy v České republice: od historických kořenů k současné bioetice,,,101-120

ID 129662 | rok: 2010

Hogenová, A. Pasivita spodních vrstev toku cogitationes. In: Česká vzdělanost v Evropě III. Praha : Pedf UK, 2013, e. : N. Pelcová, A. Hogenová, s. 7 – 12, ISBN 978-80-7290-711-3

Hogenová, A. K Husserlově filosofii. In Česká vzdělanost v Evropě I. Pedf Uk, 2011, ss30-81, ISBN 978-80-7290-515-7

Hogenová, A. K filosofickým pramenům fenomonu legií v Rusku. In  Česká vzdělanost v Evropě II. Praha : PedF UK, 2012, ss.14-36, ISBN978-80-7290-627-7

 

 

Poslední úprava: Hogenová Anna, prof. PhDr., CSc. (02.02.2018)
Požadavky ke zkoušce -

 

Znalost základů fenomenologického myšlení

Poslední úprava: Hogenová Anna, prof. PhDr., CSc. (04.05.2019)
Sylabus -

Problém teoretického postoje

Transcendentální epoché

Intencionalita

Wesenschau

Problém apodiktické evidence

Vnitřní vnímání času

Problém vyplněná¨ých a vyprázdněných intencí

Krize evropských věd

Vlastnosti myšlení more geometrico

Aletheia v protikladu k addaequatio rei et intellectus

Jan Patočka a jeho filosofické dědictví

Poslední úprava: Hogenová Anna, prof. PhDr., CSc. (02.02.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK