PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Sociologie výchovy a sociální deviace - OD0612004
Anglický název: Sociology of Education and Social Deviation
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/8 Jiné [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Občanská výchova
Anotace -
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (13.11.2009)
Zaměření na vybrané aktuální problémy výchovy a vzdělávání. Pozornost je věnována zejména změnám struktury hodnotového systému, rodiny, dále sociální problémovosti a otázkám rovnosti šancí v přístupu ke vzdělání. Sociální problémovost, sociální deviace, zvláště ve vztahu k dětem a k mládeži. Předpoklad základních znalostí sociologických pojmů a hlavních koncepcí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK