PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vztah rodiny a školy - OD0513014
Anglický název: Parents - school relationship
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (04.05.2019)
Cílem kurzu je nastudovat z doporučeného seznamu minimálně čtyři monografie (z toho alespoň dvě cizojazyčné), resp. jejich odpovídající časopisecké ekvivalenty a zpracovat je do formy eseje. Jeho tématem musí být některý aspekt, podoba či funkce vztahu rodinné a školní socializace. Použít lze po domluvě také aktuálnější literaturu. Primárním účelem je prokázat schopnost pracovat s rozmanitou vědeckou literaturou; akceptován je také text vycházející z vlastního empirického šetření.
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (04.05.2019)

MOŽNÝ, I. Moderní rodina. Brno: Blok 1990.

DE SINGLY, F. Sociologie moderní rodiny. Praha: Portál 1999.

KELLAGHAN, T., SLOANE, K., ALVAREZ, B., BLOMM, B.S. The home environment and school learning: promoting parental involvement in the education of children. San Francisco: Jossey-Bass, 1993.

ILLICH, I. Odškolnění společnosti. Praha:, Slon, 2001.

RAY, B. Home schooling on the threshold. Salem, OR: National Home Education Research Institute, 1999.

ŠTECH, S., VIKTOROVÁ, I. Rodičovské pohledy na školu a vztah dětí k ní. In PSŠE Co se v mládí naučíš ... Praha: UK-PedF, 2001 (1. vyd. 1993), s. 144-164.

ŠTECH, S., VIKTOROVÁ, I. Vztahy rodiny a školy|hledání dialogu. In Kolláriková, Z., Pupala, B. (Eds.). Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001, s.57-93

Pedagogika, monotématické číslo , 4, 2004.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (04.05.2019)

Ústní zkouška 

Forma výuky

Samostatná práce, konzultace

Četba povinné literatury (4 publikace z povinné literatury, z toho 2 cizojazyčné + 2 publikace podle vlastní volby)

Seminární práce (aplikace poznatků z literatury na téma  blízké tématu disertace)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (04.05.2019)

Závěrečný atest: kolokvium nad písemnou prací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK