PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hudební psychologie - OD0408117
Anglický název: Music Psychology
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HS]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: VANOVAH/PEDF.CUNI.CZ (30.08.2011)
Cílem předmětu je prohloubit orientaci doktorandů v metodologických problémech hudební psychologie jako hraniční vědní disciplíny, v základních hudebně psychologických kategoriích a v psychologických zákonitostech hudebně pedagogického procesu. Specifickým cílem je tvůrčí přístup k diagnostice a rozvoji hudebnosti dítěte.
Literatura
Poslední úprava: VANOVAH/PEDF.CUNI.CZ (12.09.2013)

Povinná literatura:

SEDLÁK, F., VÁŇOVÁ, H. Hudební psychologie pro učitele. Praha : Karolinum 2013. ISBN 978-80-246-2060-2. ISBN 978-80-246-2303-0 (online: pdf)

Doporučená literatura:

SEDLÁK, F. Základy hudební psychologie. Praha : SPN 1990. ISBN 80-04-20587-9.
SEDLÁK, F. Psychologie hudebních schopností a dovedností. Praha : Supraphon 1989. ISBN 80-7058-073-9.
POLEDŇÁK, I. Stručný slovník hudební psychologie. Praha : Supraphon 1984.ISBN 02-008-84.
HOLAS. M. Psychologie hudby v profesionální hudební výchově. Praha : SPN 1993. ISBN 80-85787-25-3.
KRBAŤA, P. Psychológia hudby nielen pre hudebníkov. Prešov 1994. ISBN 80-967089-4-5.
DEUTCH, D. The Psychology of Music. San Diego : Academia Press, 1999.
DRÁBEK, V. Stručný průvodce hudební psychologií. Praha : UK PedF 2004. ISBN 80-7290-161-3.
POLEDŇÁK, I. aj. Hudební věda - II. díl. Praha : SPN 1988. ISBN 14-564-88.
FRANĚK, M. Hudební psychologie. Praha : Karolinum, 2005.
HOLAS. M. Úvod do hudební diagnostiky. Praha : SPN 1985. ISBN 17-213-85.
VÁŇOVÁ, H. Hudební tvořivost žáků mladšího školního věku. Praha : Supraphon 1989.
VÁŇOVÁ, H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha : UKPedF, 2004. ISBN 80-7290-155-9.
VÁŇOVÁ, H. Identifikace dětské hudební tvořivosti. In Sborník katedry Hv PedFUK Praha č. 6, Praha 1987.
SEASHORE, C. E. Psychology of Music. New York 1938.
SHUTER, R. The Psychology of Musical Ability. London 1968.
HLAVSA, J. Psychologické metody výchovy k tvořivosti. Praha 1987.
HLAVSA, J. Psychologické základy teorie tvorby. Praha 1985.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. (30.10.2019)

Prověření ze znalosti základní studijní literatury (Sedlák, Váňová: Hudební psychologie pro učitele). Studium dalších tří titulů s hudebněpsychologickou problematikou dle vlastního výběru doktoranda. Aplikace získaných poznatků ve vazbě k tématu disertační práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK