PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Didaktika matematiky II: Vybrané téma - OD0310003
Anglický název: Mathematics education II: Selected topic
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (28.05.2019)
Cílem předmětu je prohloubit znalosti a získat výzkumné dovednosti v didaktice matematiky v určité oblasti. Student si vybírá zaměření kurzu podle aktuální nabídky oborové rady. Kurz může vést i zahraniční odborník v didaktice matematiky dlouhodobě pobývají na KMDM* či jiný odborník poté, co téma schválí školitel a garantka programu. Vybrané téma se stane základem pro příslušnou část doktorské zkoušky. Kurz v minulosti vedl např. prof. Adrian Simpson (Univ. of Durham, UK), prof. Konrad Krainer (Univ. of Klagenfurt, Rakousko), prof. Bernard Sarrazy (Univ. of Bordeaux, Francie).
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (28.05.2019)

A.
BROUSSEAU, Guy. Theory of Didactical Situations in Mathematics. [Edited and translated by Balacheff, M. Cooper, R. Sutherland, V. Warfield], 1997. Dordrecht,/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.
BROUSSEAU, Guy, NOVOTNÁ, Jarmila a SARRAZY, Bernard. Didactic contract. In: Lerman, Stephen (ed.), Encyclopedia of Mathematics Education, 2014: 153-159. Springer.
SARRAZY, Bernard a NOVOTNÁ, Jarmila. Didactical contract and responsiveness to didactical contract: A theoretical framework for enquiry into students’ creativity in mathematics. ZDM, 45(2), 2013, 281-293. DOI 10.1007/s11858-013-0496-4. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11858-013-0496-4
B.
HELME, S. a CLARKE, D. Cognitive engagement in the Mathematics Classroom. In: D. Clarke (ed.), Perspectives on Practice and Meaning in Mathematics and Science Classrooms, 2001, s. 13-15. Netherlands: Kluwer
PICCOLO, D.L., HARBAUGH, A.P., CARTER, T.A., CAPRARO, M.M. a CAPRARO, R.M. Quality of Instruction: Examining Discourse in Middle School Mathematics Instruction. Journal of Advanced Academics, 19(3), 2008, s. 376-410.
SANTAGATA, R. Practices and beliefs in mistake-handling activities: A video study of Italian and US mathematics lessons. Teaching & Teacher Education, 21(5), 2005, 491-508. doi:10.1016/j.tate.2005.03.004
C.
DUVAL, R. A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of matheamtics. Educational Studies in Mathematics, 61(1), s .103-131, 2006.
VONDROVÁ, N., RENDL, M. a kol. Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. Praha: Karolinum, 2015.
D.
SHERIN, M. G., JACOBS, V. R., a PHILIPP, R.A. (Eds.) Mathematics Teacher Noticing: Seeing Through Teachers’ Eyes. 2011. New York and London: Taylor & Francis.
SIMPSON, A., VONDROVÁ, N. a ŽALSKÁ, J. Sources of Shifts in Pre-Service Teachers' Patterns of Attention: The Roles of Teaching Experience and of Observational Experience. Journal of Mathematics Teacher Education. Advance online placement. 2017. DOI 10.1007/s10857-017-9370-6

A.

Brousseau, Guy. Theory of Didactical Situations in Mathematics. [Edited and translated by Balacheff, M. Cooper, R. Sutherland, V. Warfield], 1997. Dordrecht,/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.

Brousseau, Guy, Novotná, Jarmila a Sarrazy, Bernard. Didactic contract. In: Lerman, Stephen (ed.), Encyclopedia of Mathematics Education, 2014: 153-159. Springer.

Sarrazy, Bernard a Novotná, Jarmila. Didactical contract and responsiveness to didactical contract: A theoretical framework for enquiry into students’ creativity in mathematics. ZDM, 45(2), 2013, 281-293. DOI 10.1007/s11858-013-0496-4. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11858-013-0496-4

B.

HELME, S. a CLARKE, D. Cognitive engagement in the Mathematics Classroom. In: D. Clarke (ed.), Perspectives on Practice and Meaning in Mathematics and Science Classrooms, 2001, s. 13-15. Netherlands: Kluwer

Piccolo, D.L., Harbaugh, A.P., Carter, T.A., Capraro, M.M. a Capraro, R.M. Quality of Instruction: Examining Discourse in Middle School Mathematics Instruction. Journal of Advanced Academics, 19(3), 2008, s. 376-410.

Santagata, R. Practices and beliefs in mistake-handling activities: A video study of Italian and US mathematics lessons. Teaching & Teacher Education, 21(5), 2005, 491-508. doi:10.1016/j.tate.2005.03.004

C.

Duval, R. A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of matheamtics. Educational Studies in Mathematics, 61(1), s .103-131, 2006.

Vondrová, N., Rendl, M. a kol. Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. Praha: Karolinum, 2015.

D.

Sherin, M. G., Jacobs, V. R., a Philipp, R.A. (Eds.) Mathematics Teacher Noticing: Seeing Through Teachers’ Eyes. 2011. New York and London: Taylor & Francis.

Simpson, A., Vondrová, N. a Žalská, J. Sources of Shifts in Pre-Service Teachers' Patterns of Attention: The Roles of Teaching Experience and of Observational Experience. Journal of Mathematics Teacher Education. Advance online placement. 2017. DOI 10.1007/s10857-017-9370-6

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (30.04.2019)

Zpracování odborné literatury podle pokynů přednášejícího.

Koncepce výzkumu, provedení a vyhodnocení experimentu podle pokynů přednášejícího.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (28.05.2019)

Některá témata uvedeme i s vybranou základní literaturou, která bude upřesněna na základě domluvy vyučujícího a doktoranda.

A.      Vybrané partie z teorie didaktických situací.

B.      Zkoumání školního vyučování matematice

C.      Kritická místa matematiky u žáků základní školy v řešení úloh

D.      Rozvoj a zkoumání profesního vidění učitelů a budoucích učitelů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK