PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé statistické metody v pedagogickém výzkumu - OD0133011
Anglický název: Advanced statistical methods in educational research
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:24/0, Jiné [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Speciální pedagogika, Pedagogika a psychologie pro učitele
Patří mezi: PVP Pedagogika - PedF
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (04.02.2014)
Kurz seznamuje účastníky s pokročilými metodami zpracování kvantitativních dat ve statistickém SW SPSS, naučí je aplikovat některé pokročilé statistické metody na svá data a obhájit použití vybraných metod.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (21.01.2014)

Účastníci kurzu si osvojí práci ve statistickém SW SPSS, budou umět aplikovat některé pokročilé statistické metody a obhájit jejich použití.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (18.02.2021)

Výuka za současné situace v MS Teams. Tým: Statistika v pedagogickém výzkumu, kód pro vstup do týmu: 0026eil, počínaje 9.3.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (27.01.2014)

Hendl, J. (2004, 2009, 2012). Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál

Blahuš, P. (1985) Faktorová analýza a její zobecnění. Praha: SNTL.

McDonald, R. P. (1991) Faktorová analýza a příbuzné metody v psychologii. Praha: Academia.

Osecká, L. (2001). Typologie v psychologii: Aplikace metod shlukové analýzy v psychologickém výzkumu. Praha. Academia.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (21.01.2014)

Kurz bude probíhat v učebně s notebooky. Výpočty budou realizovány v SPSS. Některá setkání budou realizována formou přednášky s diskusí a s ukázkami práce v SW, některá setkání budou volná, kdy studenti si budou sami počítat a využívat příležitosti individuálních konzultací s vyučujícím nad jejich výpočty. Vhodná pro tato setkání bude i práce s vlastními daty studentů.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (27.01.2014)

Prezentace vlastních výpočtů s obhajobou.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (11.02.2018)

13.2. SPSS – volné hraní, vložení vlastních dat, popisná statistika a statistické testy v SPSS

 

27.2. Vícerozměrná regrese, logistická regrese – s výkladem

 

6.3. Volné hraní v SPSS

 

13.3. Faktorová analýza I – s výkladem

 

27.3.Faktorová analýza II – volné hraní

 

10.4. Klastrová analýza – s výkladem

 

15.5. Volné hraní v SPSS

 

22.5.Volné hraní v SPSS

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (04.02.2014)

Výuka probíhá na některých reálných datech. Informace k nim lze nalézt zde:

Klima učitelského sboru: Urbánek, P., Chvál, M. (2012). Klima učitelského sboru: Dotazník pro učitele. Praha: NÚV. Dostupné na: http://www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/16_Klima_ucitelskeho_sboru.pdf, název souboru KUS.xls

Vítána jsou i vlastní výzkumná data účastníků kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK