PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Srovnávací pedagogika - OD0133003
Anglický název: Comparative Education
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013 do 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 32/0, Jiné [HS]
Rozsah za akademický rok: 32 [hodiny]
Počet míst: zimní:20 / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Patří ke studentské práci typu: disertační práce
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Kategorizace předmětu: Pedagogika > Pedagogika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Speciální pedagogika, Pedagogika a psychologie pro učitele
Patří mezi: PVP Pedagogika - PedF
Anotace -
Cíle: Poskytnout a prohloubit teoretické a metodologické základy srovnávací pedagogiky, orientovat v současném globálním kontextu vzdělávání, prohloubit porozumění problémům vzdělávacích systémů různých typů ve světových regionech, reflektovat a analyzovat vzdělávací systém ČR v komparativní perspektivě.
Poslední úprava: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (21.01.2013)
Literatura

Doporučená literatura*:

Bray, M.; Adamson, B.; Mason, M. (Eds.) (2007) Comparative Education Research. Approaches and Methods. Hong Kong: Springer

Průcha, J. (2006) Srovnávací pedagogika. Praha: Portál.

Walterová, E. (2006) Srovnávací pedagogika. Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: PedF UK.

 

__________________________________________________________________________

* Studenti dostávají aktualizovaný seznam studijní literatury a informačních zdrojů, včetně webových stránek, při zahájení kurzu.

Poslední úprava: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (21.01.2013)
Metody výuky

Forma a rozsah výuky:

Kurz je organizován ve formě blokové výuky v rozsahu 32 hodin, v průběhu akademického roku se jedná o 4 dny přímé výuky. Součástí kurzu jsou individuální konzultace. Všichni účastníci zpracovávají a prezentují seminární práci na vybrané téma.

Poslední úprava: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (21.01.2013)
Požadavky ke zkoušce

Kurz je ukončen zkouškou a diskusí k prezentaci seminární práce.

Poslední úprava: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (21.01.2013)
Sylabus

Obsah:

1. Srovnávací pedagogika jako vědní obor

Výzkumné pole, struktura oboru, funkce srovnávací pedagogiky a možnosti využití mezinárodních výzkumů, metody a typy srovnávacích výzkumů.

 

2. Vývoj srovnávací pedagogiky a mezinárodních výzkumů ve světě

Teorie a paradigmatické rámce ve srovnávací pedagogice a jejich proměny, fáze vývoje oboru.

 

3. Vliv srovnávací pedagogiky na vzdělávací politiku

Globalizace a transformační procesy ve vzdělávání, globální aktéři (UNESCO, OECD, EU, aj.), mezinárodní asociace (WCCES, CESE).

 

4. Mezinárodní programy a srovnávací studie

Přínos mezinárodních organizací a sítí k rozvoji srovnávací pedagogiky. Mezinárodní srovnávací výzkumy výsledků vzdělávání. Mezinárodní informační sítě.

 

5. Srovnávací pedagogika jako globalizovaný obor

Globalizace jako kontext pro rozvoj srovnávací pedagogiky, globalizace oboru, globální problémy a výkyvy, důsledky globalizace ve vzdělávání.

 

6. Kulturní a typologické odlišnosti vzdělávacích systémů

Srovnávání ve světových regionech. Evropa a Severní Amerika. Latinská Amerika a Karibik. Subsaharská Afrika. Arabské státy. Asie a Pacifik.

 

7. Česká srovnávací pedagogika

Historické změny a vývoj, revitalizace po roce 1989, srovnávací pedagogika jako intervenující obor, současný stav, možnosti využití srovnávacích a mezinárodních výzkumů.

Poslední úprava: Novotná Kateřina, Mgr., Ph.D. (21.01.2013)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK