Neurobiologie - OD0102114
Anglický název: Neurobiology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (23.10.2018)
Předmět má propedeutickou povahu a je navržen tak, aby tvořil neurobiologický základ v systému teoretické přípravy studentů doktorského studia Vzdělávání v biologii. Úvod a základní pojmy, molekulární a buněčné mechanismy nervové signalizace, zejména membránová teorie bioelektrických jevů, membránové iontové kanály, iontové základy klidového membránového potenciálu, iontové základy akčního potenciálu, myelinizace, rychlost vedení vzruchu, bioelektrické proudy a tok proudu mezi buňkami. Klasifikace, výskyt a funkce jednotlivých typů gliových buněk. Základní principy synaptického přenosu. Struktura nervosvalového spojení, acetylcholinové receptory, acetylcholinesterasa, výlev acetylcholinu. Presynaptické, synaptické a postsynaptické ovlivnění stavu synapse. Neuropřenašeče, neuromodulátory a mechanismus jejich účinku. Motoneurony, motorická jednotka, míšní reflexy, motorické dráhy CNS, mozkový kmen, mozeček, basální ganglia, neokortex, motorické programy. Nervové základy výkonu řeči. Spánek, biorytmy, vrozené formy chování, nepodmíněné reflexy, instinkty, příjem potravy, paměť, rozmnožování, emoce, učení.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (23.10.2018)

Vyložit problematiky neurobiologie tak, aby byl vytvořen neurobiologický základ v systému teoretické přípravy studentů doktorského studia Vzdělávání v biologii.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. (14.08.2017)

W.F.Ganong: Přehled lékařské fyziologie:, 20. vydání v ČR, Jinočany:H+H, 2005

Stanislav Trojan a kolektiv: Lékařská fyziologie, Praha, Grada Publishing 1999

Otomar Kittnar a kolektiv: Lékařská fyziologie, Praha, Grada Publishing 2011

Otomar Kittnar, Mikuláš Mlček: Atlas fyziologických regulací, Praha, Grada Publishing 2009

František Koukolík: Vybrané přednášky o vztahu mozku a chování, Praha, Karolinum 1995

František Koukolík (ilustrace František Koukolík a Marie Tuláčková): Lidský mozek : funkční systémy, normy a poruchy, Praha, Portál 2000 (2. aktualizované a rozšířené vydání 2002)

František Koukolík (ilustroval Vladimír Renčín): Mozek a jeho duše, Praha, Makropulos 1995 (2. vydání Galén Praha 1997, 3. přepracované a rozšířené vydání Galén, Praha 2005)

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (23.10.2018)

Připravit portfolio studií a článků relevantních z hlediska problematiky doktorské disertační práce a připravit se k rozpravě.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (23.10.2018)

1.       Úvod a základní pojmy, molekulární a buněčné mechanismy nervové signalizace

2.       Membránová teorie bioelektrických jevů

3.       Myelinizace, rychlost vedení vzruchu, bioelektrické proudy a tok proudu mezi buňkami.

4.       Klasifikace, výskyt a funkce jednotlivých typů gliových buněk.

5.       Základní principy synaptického přenosu a struktura nervosvalového spojení,

6.       Neuropřenašeče, neuromodulátory a mechanismus jejich účinku.

7.       Motoneurony, motorická jednotka, míšní reflexy, motorické dráhy CNS,

8.       Mozkový kmen, mozeček, basální ganglia, neokortex a motorické programy.

9.       Nervové základy pro řeč

10.   Spánek a biorytmy, vrozené formy chování a naučené formy chování

11.   Paměť, emoce, učení, sexuální, sociální a agresivní chování.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (23.10.2018)

Absolvování rozpravy a analýza portfolia.