PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Procesy evaluace a autoevaluace ve vzdělávání přírodním vědám - OD0102112
Anglický název: Evaluation and self-evaluation processes in natural sciences education
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/0 Jiné [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. (25.10.2018)
Kurz je zaměřen na rozvíjení profesních kompetencí studentů souvisejících s dovedností hodnotit průběh vzdělávacích procesů v oblasti přírodních věd. V první části jsou studenti seznámeni s tradičními i moderními metodami evaluace a autoevaluace (Portfoliové hodnocení, bodové hodnocení, kriteriálně-procentuální škálování apod.). Prostředkem tohoto úvodního seznámení je vlastní činnost studentů spočívající v porovnávání metod (auto)evaluace prostřednictvím SWOT analýz i komplexnějších komparativních tabulek. V druhé části jsou studentům předkládány modelové situace práce žáků. Jejich úkolem je navrhnout optimální způsob hodnocení a zdůvodnit i obhájit svou volbu. Ve třetí části se studenti zabývají návrhem syntézy použití evaluace a autoevaluace v modelových příkladech výukových postupů.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. (25.10.2018)

Kyriacou, C.: Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-965-8

Reitmayerová V.., Broumová, E.: Cílená zpětná vazba. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-317-8.

kol. autorů: Efektivní učení ve škole. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-556-3

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-047-X

Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9

Uljens, M.: School Didactics And Learning: A School Didactic Model Framing An Analysis of Pedagogical Implication of Learning Theory. Taylor, Francis. USA: 2007.  ISBN 978-0863777004

Čapek, R. (2010). Třídní klima a školní klima. Grada Publishing as.
 
Čapek, R. (2008). Odměny a tresty ve školní praxi. Grada publishing as.
 
KRATOCHVÍLOVÁ, J. Systém hodnocení a sebehodnocení žáků, Zkušenosti z České republiky i Evropských škol. 1. vyd. Brno: MSD, 2011. 153 s. ISBN 978-80-7392-169-9.

 

Další odborná literatura bude zadávána během studia.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. (25.10.2018)

1. Tradiční i moderní metody evaluace a autoevaluace (portfoliové hodnocení, bodové hodnocení, kriteriálně-procentuální škálování apod.).

2. Praktický nácvik hodnocení prací žáků.

3. Praktický nácvik používání evaluace a autoevaluace na modelových příkladech výukových výstupů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. (25.10.2018)

aktivní práce na semináři, portfolio

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK