PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Výchova a vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra - OCSS18AU04
Anglický název: a
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 30 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK