PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie člověka - OCRT21TV02
Anglický název: Human physiology
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Martina Chrástková, Ph.D.
Prerekvizity : OCRT21TV01
Je prerekvizitou pro: OCRT21TV16
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Chrástková, Ph.D. (30.01.2023)
Předmět fyziologie člověka seznamuje studenty s podstatou fungování lidského organismu – s funkcí jednotlivých orgánových systémů (pohybový, kardiovaskulární, dýchací, trávicí, CNS), ale také s fungováním metabolismu, termoregulace atd. Získané znalosti budou základem pro navazující předmět Fyziologie tělesných cvičení. Podmínkou písemné zkoušky je splnění zápočtu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Martina Chrástková, Ph.D. (30.01.2023)

Předat studentům základní znalosti z fyziologie člověka, vytvořit základ pro studium předmětu Fyziologie tělesných cvičení.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Martina Chrástková, Ph.D. (07.10.2022)

Bartůňková, S. (2007). Fyziologie člověka a tělesných cvičení. Praha: Karolinum.

Červenková, R. & Kolář, P. (2018). Labyrint pohybu. Praha: Vyšehrad

Kittnar, O. (2011). Lékařská fyziologie. Praha: Grada.

Kohlíková, E. (2006). Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. 1. vyd. Praha: Karolinum.

Kolář, P. (2021). Posilování stresem – cesta k odolnosti. Praha: Universum.

Rokyta, R. (2008). Fyziologie: pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha: ISV nakladatelství

Silbernagel, S. & Despopulos, A. (2008). Atlas fyziologie člověka. Praha: Grada

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Martina Chrástková, Ph.D. (30.01.2023)

Tématické okruhy přednášek:

  1. Základy obecné fyziologie; Vnitřní prostřední (krev a krevní oběh), imunitní systém
  2. Kardiovaskulární a Dýchací systém
  3. Trávicí systém, výživa a metabolismus
  4. Endokrinní systém, reprodukce, těhotenství
  5. Nervosvalová fyziologie, pohybový systém
  6. Nervový systém, senzorické funkce
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Martina Chrástková, Ph.D. (05.09.2023)

Zápočtové požadavky: účast na praktické výuce – možná 1 absence, odevzdání seminární práce na zadané téma a její prezentace při hodinách.

Zkouškové požadavky: udělený zápočet + písemná zkouška (test)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK