Anatomie - OCRT21TV01
Anglický název: Anatomy
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 20 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OCRT21TV02
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (12.10.2021)
Základní anatomie lidského těla jako vytvoření východiska pro následné studium dalších biomedicinských (i některých dalších) předmětů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (12.10.2021)

Cílem předmětu je seznámení se stavbou a funkcemi  lidského těla včetně všech orgánových systémů.   

Literatura -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (12.10.2021)

Dylevský I, Druga E, Mrázková O., (2000), Funkční anatomie. Praha: Grada.
Linc R, Fleschmann J., (1973), Anatomie. Praha: SPN.
Čihák R., (1984), Anatomie 1, 2, 3. Praha, Avicenum, (1. vydání) a 2002-4 (2. upravené vydání).
Silbernagl S, Despopoulos A., (1993), Atlas fyziologie člověka. Praha, Grada (a další vydání této příručky).
Dauber W., (2007), Feneisův obrazový slovník anatomie. Praha, Grada.

Sylabus -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (12.10.2021)

1. Anatomické názvosloví

2. Roviny a směry  stavby těla

3. Složení a vlastnosti tkání lidského těla

4. Kosterní a svalový systém, spojení kostí (klouby)

5. Anatomie vnitřních orgánů

6.Kardiovaskulární systém

7. Dýchací systém

8. Nervový systém

9. Trávící systém

10. Vylučovací systém

11. Žlázy s vnitřní sekrecí.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (12.10.2021)

a) Požadavky na zápočet:  

- 100 % účast na výuce

- vypracování protokolů a seminárních prací

 

b) Požadavky na zkoušku:

-    Splněný a zapsaný zápočet z Anatomie      

-    ústní zkouška