PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Jazyková cvičení a reálie III - OCRR17RJ11
Anglický název: Practical Language and Culture Studies III
Zajišťuje: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/8 Z [dny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: ruština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PaedDr. Zuzana Liptáková, Ph.D.
Prerekvizity : OCRR17RJ09
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (12.10.2018)
Všestranně připravit posluchače rusistiky po stránce praktického zvládnutí jazyka pro učitelské povolání. Zároveň s jazykovou přípravou rozvíjet i faktické znalosti z reálií Ruska, zejména z kulturní, hospodářské a sociální oblasti. Osvojování základních jazykových prostředků ve vyjadřování odborném, vědeckém, populárně vědeckém, publicistickém a jednacím. Převažuje forma monologická (stručné referáty, pojednání, komentáře) a složitější písemné projevy (recenze, reportáž). Vedení diskuse, besedy. Nácvik překladu kratších textů do ruštiny. Interferenčně obtížné jevy syntaktické a lexikální, návaznost na stylistiku ruského jazyka. Příprava na pedagogickou praxi. Témata komunikace: Člověk a společnost (současné problémy společnosti, problémy mladé generace, kriminalita) Zdraví (nemoci, předcházení nemocem, u lékaře, v nemocnici, závislosti - narkotika, kouření, environmentální výchova). Bydlení a zařízení bytu, návštěvy. Obchody, nákupy, oblast služeb.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (12.10.2018)

Cíl kurzu: Všestranně připravit posluchače rusistiky po stránce praktického zvládnutí jazyka pro učitelské povolání. Zároveň s jazykovou přípravou rozvíjet i faktické znalosti z reálií Ruska, zejména z kulturní, hospodářské a sociální oblasti.

Literatura
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (12.10.2018)

Skácel, J.; Mrhačová, E.; Ries, L.: Praktická cvičení z ruského jazyka. Praha, MON 1986, II. díl, část A, B. Kopeckij, L. V. a kol.: Orfografija, punktuacija i knižnopismennaja reč russkogo jazyka. Praha, SPN 1979. Žofková, H.: Cvičení a úlohy z ruského pravopisu. Praha, SPN 1990. Ruský denní tisk, aktuální materiály z internetu. Žofková, H.; Hříbková, R.; Pechtěrev, A.: Česko-ruská konverzace. Plzeň, Leda 2000.

Sylabus -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (12.10.2018)

Všestranně připravit posluchače rusistiky po stránce praktického zvládnutí jazyka pro učitelské povolání. Zároveň s jazykovou přípravou rozvíjet i faktické znalosti z reálií Ruska, zejména z kulturní, hospodářské a sociální oblasti.

Osvojování základních jazykových prostředků ve vyjadřování odborném, vědeckém, populárně vědeckém, publicistickém a jednacím. Převažuje forma monologická (stručné referáty, pojednání, komentáře) a složitější písemné projevy (recenze, reportáž). Vedení diskuse, besedy. Nácvik překladu kratších textů do ruštiny. Interferenčně obtížné jevy syntaktické a lexikální, návaznost na stylistiku ruského jazyka. Příprava na pedagogickou praxi.

Témata komunikace:
Člověk a společnost (současné problémy společnosti, problémy mladé generace, kriminalita)
Zdraví (nemoci, předcházení nemocem, u lékaře, v nemocnici, závislosti - narkotika, kouření, environmentální výchova).
Bydlení a zařízení bytu, návštěvy.
Obchody, nákupy, oblast služeb.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK