PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Politologie R II - OCRO17OV20
Anglický název: Political Science R II
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Vyučující: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Anotace
Seznámit se základními tématy politologie a to zejména ve vztahu k RVP pro ZŠ a RVP pro gymnázia
Poslední úprava: Stracený Josef, PhDr., CSc. (15.03.2020)
Cíl předmětu

Seznámit s základními tématy politologie a studijnimi materialy pro učitele a studenty z oblasti politologie

Poslední úprava: Stracený Josef, PhDr., CSc. (15.03.2020)
Literatura

Učebnice Politologie, Úvodu do politologie pro různé typy škol.

Např.: Dočekalová,P., Švec,K. a kol. Úvod do politologie. Praha: Grada Publishing 2010

         Novák, M. Úvod do studia politiky. Praha: SLON, 2019

         David, R. Politologie - Základy společenských věd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, vyd. 1999 (vydáno opakovaně)

         Společenské vědy pro SŠ. Nakladatelství Didaktis.

         Občanský a společenskovědný základf. Nakl. Compute rMedia

Poslední úprava: Stracený Josef, PhDr., CSc. (15.03.2020)
Požadavky ke zkoušce

Prostudovat min. 2 učebnice politologie a provést komparaci z pohledu využití pro učitele i žáky a studenty.

Napsat přípravu na zvolenou hodinu k vybranému tématu.

Poslední úprava: Stracený Josef, PhDr., CSc. (15.03.2020)
Sylabus

1. Státní moc a její dělba, Kompace polit. systémuů vybraných států

2. Politická hnutí a politické strany

3. Politické strany - vznik, vývoj, klasifikace

4. Volby , volební sytémy

5. Damokracie - formy, typy , mechanismy.

Poslední úprava: Stracený Josef, PhDr., CSc. (15.03.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Prostudovat min. 2 učebnice politologie a provést komparaci z pohledu využití pro učitele i žáky a studenty.

Napsat přípravu na zvolenou hodinu k vybranému tématu.

Poslední úprava: Stracený Josef, PhDr., CSc. (15.03.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK