PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klasické tradice I - OCRD18UD02
Anglický název: Classical Tradition I
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s formováním antické tradice evropské civilizace a jejího vlivu na pozdější kulturu středověku, raného novověku (humanismus, baroko) až po moderní dobu. První část předmětu se bude věnovat formování kulturní kontinuity a tradice klasické antiky od krétsko-mykénského období až po pozdní antiku. Zvláštní pozornost bude věnována klíčovým epochám a fenoménům pro formování antické tradice – řecká kolonizace, helénismus, setkání řecké a římské kultury, vztah antiky a křesťanství. J. Kalivoda, Verba docent, exempla trahunt. Praha: Karolinum 2011, J. Kepartová - R. Skopek, Praktická iLatina (https://publi.cz/books/494/index.html?secured=false#Cover). Další literatura a materiály jsou zveřejněny na moodlu. Přístupové heslo dodá vyučující. Udělení zápočtu - smenární práce.
Poslední úprava: Parkan František, PaedDr. (29.01.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK