PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Analýza hudeních skladeb II - OCMHHP642
Anglický název: Compositional analysis II
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OCM6133
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.
Prerekvizity : OCMHHP541
Anotace
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)
Úvodem do studia analýzy hudebních skladeb bude řazení kompozičních stylů a technik do systému. K praktickému rozboru skladeb bude nutno seznámit se s formální stavbou hudebního díla a hudebními formami a žánry. Hlavní důraz bude kladen na zvládnutí malé a velké formy dvojdílné a třídílné, variací, sonátové formy, ronda různého typu a fugy. Studenti se budou seznamovat s vybranými úryvky z dobových učebnic kompozice a dobových lexikonů. Takto získané poznatky budou posléze konfrontovány s vybranými ukázkami skladeb s cílem prakticky si je ověřit a pochopit dobový přístup ke komponování.
Literatura
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)

Stöhr, R.: Formenlehre der Musik, Leipzig, 1933

Poš, V.: Nauka o hudebních formách, Praha 1993

Kohoutek, C.: Hudební styly z hlediska skladatele, Praha 1976

Koch, H. Ch.: Musikalisches Lexikon, Faks.-Repr., Bärenreiter, 2001

Koch, H. Ch.: Versuch einer Anleitung zur Komposition, Band 1.-3.,

Jirák, K. B.: Nauka o hudebních formách, Praha 1946

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK