PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Italský jazyk IV - OCMHHP613
Anglický název: Italian language IV
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Marie Kronbergerová, PhD.
Prerekvizity : OCMHHP313, OCMHHP413, OCMHHP513
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)
Výuka zahrnuje část gramatických a lexikálních jevů a společensko-kulturních poznatků. Cílem je komunikovat v běžných situacích, se zaměřením na potřeby odborného profesního kontaktu. Seznámení s italskou odbornou hudební terminologií, pěveckou dikcí, jejími fonetickými, hudebními a významovými aspekty. Základní orientace ve slovnících a v historické mluvnici italštiny, jako nezbytný předpoklad pro porozumění odborným textům. Schopnost skloubení současné a historické podoby jazyka a vzhledem ke dvěma odlišným cílovým rovinám rozlišení jeho aktivního a receptivního používání.
Literatura
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)

Praktický jazyk:

Bahníková, A.- Benešová, H.- Ehrenbergerová, L.: Italština, Leda, Praha 2001

Janešová, J.: Italština pro samouky, Leda, Praha 2003

Kronbergerová, M. - Santolini, A.: Ecco l'italiano, Kora, Pardubice 1993

Janešová, J.- Prokopová, L.: Česko-italská konverzace, Leda, Praha 2000

Základní publikace k výuce:

Abbiati, F.: Storia della musica, Milano, Garzanti, 1941, vol. III, Il Settecento

Calcaterra, C.: Poesia e canto, Zanichelli, Bologna 1951

Drammi per musica dal Rinuccini allo Zeno, Torino, UTET 1978

Gazzelloni, S.: ed ? subito musica, Bologna, Cappelli editore 1979, 1983, 1984, 1985, 1986

Kronbergerová, M.: Italština pro zpěváky I-III, Praha 1996-7, vlastním nákladem

(I.vydání rozebráno, II. 2006)

Libretti d'opera italiani dal Seicento al Novecento, usp. Giovanna Gronda a Paolo Fabbri, Milán, Arnoldo, Mondadori editore, 1997, 1. vyd. pro výbor I Meridiani

Ragni, S.: Corso di storia della musica italiana per stranieri, Perugia, Guerra Edizioni, 1993

Encyklopedická a slovníková literatura:

Rosendorfský, J.: Italsko-český a česko-italský slovník, SPN, Praha 1988

Dizionario ceco, slovník italsko-český, Olomouc, FIN PUBLISHING, 1. vyd. 2001

Ronchetti, G.: Dizionario illustrato dei simboli, Milano, Ulrico Hoepli, 1922

Soave Francesco, Mitologia ossia esposizione delle favole, e descrizione dei riti religiosi dei gentili, delle loro feste e dei loro giuchi, Venezia, Francesco Andreola, 1819

Válek, J.: Italské hudební názvosloví, Panton, Praha 1991

La nuova enciclopedia della musica, Milano, Garzanti editore, 1993

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK