PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Práce s hudebními prameny II - OCMHHP610
Anglický název: Musical sources study II
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lucie Maňourová, PhD.
Prerekvizity : OCMHHP510
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)
Předmět má za úkol seznámit posluchače s hlavními typy rukopisných i tištěných hudebních pramenů uvedeného období, jakož i vlastních fondů. Bude se věnovat charakteristickým rysům a problémům notace hudby 17.? 18. století, jak teoreticky, tak i v konkrétních příkladech. Součástí výuky bude popis a hodnocení ediční praxe v různých dobách, zejména pak postupů užívaných v dnešní době. Vedle teoretické přípravy bude hlavní náplní spartace vhodně zvolené skladby z nabídnutého souboru pramenů.
Literatura
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)

von Dadelsen, G. (ed.): Editionsrichtlinien musikalischen Denkmäler und Gesamtausgaben, Kassel 1971.

Dart,T.: The Interpretation of Music, London 1954, 4/1967

Triér, J.: The critical editing of music, Cambridge 1996

Hoffmann,W.: Zu Rechtsfrage des Aussetzung des Generalbasses, in: Archiv für Urheber-, Film- und Theaterrecht 11, 5/6, Berlin, str. 335-339.

Reimann, M.: Zur Editionstechnik von Musik des 17. Jahrhunderst, in: Norddeutsche und nordeuropäische Musik, Kieler Schriften zur Musikwissenschaft, Kassel 1965

Slovník české hudební kultury, ed. J. Fukač a J. Vysloužil, Praha 1997

Michels, U.: Encyklopedický atlas hudby (české doplněné vydání), Praha 2000

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK