PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Příprava bakalářské práce - OCMHHP5194
Anglický název: Preparation for Bachelor's Thesis
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: oba
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Příprava bakalářské práce - Collegium Marianum
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pavla Semerádová
Sylabus
Poslední úprava: SKALOVA/PEDF.CUNI.CZ (29.07.2010)

Kurz je realizován formou individuálních konzultací s vedoucím bakalářské práce. Kurz si student zapíše po zadání

bakalářské práce a kredity jsou mu přiděleny až v okamžiku odevzdání bakalářské práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK