PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář k závěrečné bakalářské práci II - OCMHHP512
Anglický název: BA diploma thesis seminar II
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr Tomáš Slavický, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)
Seminář k závěrečné bakalářské práci si klade za cíl podat komplexní pojednání o vypracování písemné práce s příklady a explicitně formulovanými pravidly. Vzhledem k zaměření studijního oboru na široce pojatou oblast chrámové hudby je nutné uvedení do problematiky krtického vydávání hudebních pramenů a s tím souvisejícími otázkami - typy hudebních pramenů, vyhledávání, popis a třídění hudebních pramenů, kritéria a metody stanovení spolehlivého notového textu.
Literatura
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, Votobia 1997

Hajn, P.: Jak se píší knihy, Svoboda, Praha 1988

ČSN ISO 690-2: Informace a dokumentace. Bibiografické dokumenty nebo jejich části

Mužík, F.: Úvod do kritiky hudebního zápisu, Praha 1961

Vašák, P. (ed.): Textologie. Teorie a ediční praxe, Praha 1993

Jakubcová, A. (ed.): Kritika hudebního textu, Praha 2000

Grier, J.: The Critical editing of Music History, Method and Practise, Cambridge 1996

Appel, B. R. -- Veit, J. (ed.): Editionsrichtlinien Musik, Bärenreiter, Kassel 2000

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK