PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ansámblová hra III - OCMHHP363
Anglický název: Period instrument ensemble III
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Marek Štryncl
MgA. Lenka Torgersen
Mgr. Jana Semerádová
Anotace
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)
Ansámblová hra má prohloubit znalosti studenta v oblasti komorního repertoáru barokní hudby. Práce v komorním uskupení dále poskytuje možnost praktického uplatnění a experimentování se znalostmi získanými při teoretickém studiu dobových traktátů a konfrontaci se specifickými interpretačními a výrazovými prostředky jiných nástrojů. Velmi důležitá je rovněž možnost spolupráce se skupinou bassa continua, kdy se rozvíjí cit studenta pro harmonický průběh hudby, tzv. generálbas, na základě čehož se významně prohlubuje schopnost komplexního vnímání barokní hudby coby jedné či více melodických linií doprovázené číslovaným basem, který vychází z pravidel kontrapuktu. Cílem nácviku komorních děl je snaha interpretačně se maximálně přiblížit zvukovému ideálu jednotlivých stylů v rámci barokní hudby ( italský, francouzský, německý, smíšený styl). V praxi to znamená brát zřetel na podstatné otázky stylu, technik, potřeby dokonalé artikulace, konzistence společného zvuku a jeho barevného odstínění, varírování tónů a společného názoru na průběh harmonie.
Literatura
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)

Italská hudba raného baroka: B. Marini, M. Uccellini, G. Legrenzi, D. Castello, M. Cazzati, A. Stradella

Italská hudba vrcholného baroka: A. Corelli, A. Scarlatti, A. Caldara, A. Vivaldi, F. A. Bonporti, G. Tartini, F. Geminiani, P. A. Locatelli

Německá hudba raného baroka: H. I. Biber, J. H. Schmelzer, D. Buxtehude, J. Rosenmüller, G. Muffat

Německá hudba vrcholného baroka: J. S. Bach, G. F. Händel, G. Ph. Telleman, J. J. Quantz, J. F. Fasch, C. H. Graun, J. D. Heinichen

Česká hudba 18. století: J. D. Zelenka, P. J. Vejvanovský, J. J. Brentner, A. Reichenauer, J. A. Gurecký

Anglická hudba: H. Purcell, J. Playford, T. Baltzar

Francouzská hudba: J. B. Lully, J. Hotteterre, M. Marais, F. Couperin, J. F. Rebel, J. M. Leclair, L. G. Guillemain, J. B. Senaille, J. Ph. Rameau, M. Delalande, M. Corrette ad.

Hudba 2. pol. 18. století: Bachovi synové, J. A. Benda, F. Benda, , L. Boccherini, Ch.Avison, W. A. Mozart, J. Haydn, J. Stamitz ad.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK