PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kontrapunkt I - OCMHHP311
Anglický název: Basic counterpoint I
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: MgA. Michal Novenko
Anotace
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)
V úvodu bude vysvětlen historický vznik kontrapunktu a jeho princip. Předmět Kontrapunkt je koncipován jako doplňující k předmětu Analýza skladeb. Plní funkci uplatňování kompozičních metod v praxi a následně vypracováním zadaných hudebních sogget, a to s využitím poznatků nezbytných k analýze skladeb. Cílem je, aby si studenti prostřednictvím praxe uvědomili význam pouček týkajících se kompozice a zároveň si tímto způsobem tříbili citlivost týkající se jednotlivých hudebních stylů. Teoretické poznatky mohou velmi dobře uplatnit v improvizaci a při ornamentaci.
Literatura
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)

Eichert, R. G.: Kontrapunktische Satztechniken im 18. Jahrhundert, Florian Noetzel, 2002

Miehling, K.: Das Tempo in der Musik von Barock und Vorklassik, F.Noetzel, 2003

Rummenhöller, P.: Musikalische Vorklassik, Bärenreiter, 1983

Janeček, K.: Kontrapunkt, Praha 1953

Jeppesen, K.: Kontrapunkt, Leipzig 1956

Hůla, Z.: Nauka o kontrapunktu, SHV, Praha 1958

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK