PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Harmonie I - OCMHHP131
Anglický název: Harmony I
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Jaroslav Herden, CSc.
Anotace
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)
Cílem výuky je hlubší seznámení se s praktickou harmonií a schopnost orientace v klasické a raně romantické harmonické větě. Dále je nezbytná teoretická znalost vokální a instrumentální polyfonie. Všechny jevy jsou demonstrovány a studovány na vybraných skladbách. Veškeré poznatky ověřuje student také hrou na klávesový nástroj.
Literatura
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)

De la Motte, D.: Harmonielehre, Leipzig 1981

Janeček K.: Harmonie rozborem, /raha 1963

Janeček, K.: Skladatelská práce v oblasti klasické harmonie, Praha 1973

Kofroň, J.: Učebnice harmonie, Praha 1961

Laburda, J.: Diatonická harmonie, 1.-3. díl, SPN, Praha 1983

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK