PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sluchová analýza I - OCMHHP121
Anglický název: Aural analysis training I
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Veronika Höslová
Anotace
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)
Cílem předmětu je na základě systematického metodického postupu rozvíjet tonální, harmonické a rytmické cítění, hudební paměť, představivost a analyzační schopnosti hudebního sluchu a vybavit studenta potřebnými dovednostmi do budoucí praxe výkonného hudebníka. Výuka předmětu zahrnuje systematická intonační cvičení na základě tonální metody (s důrazem na použití starých církevních modů), sluchově analyzační cvičení(intervaly, kvintakordy, septakordy s obraty, diktáty 1-3 hlasých melodií), cvičení na rozvoj harmonického cítění (sluchová analýza harmonických funkcí, zápis generálbasu), kreativní cvičení (jednoduché kompozice melodií v daných tóninách ).Vzhledem k tomu, že budoucí absolvent se může uplatnit i jako vedoucí souborů a bude též pracovat např. s vokálními ansámbly, bude do lekcí zahrnuto též praktické provozování vícehlasé vokální tvorby renesance a baroka.
Literatura
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)

Kolář, J.: Intonace a sluchová výchova, Praktická část I., II., III., skriptum SPN, Praha 1980, 1983, Karolinum,vyd.UK, 1996

Kofroň , J.: Učebnice intonace a rytmu, Supraphon, Praha 1967

Doležil, M.: Intonace a elementární rytmus, Praha 1947

Spilka, F.: Sluchová cvičení, SNKLHU, Praha 1955

Poš, V.: Nová intonace, rytmus, sluchová výchova, Edit 1998

Truchot, A., Meriot, M.: Le guide de formation musicale, Combre Paris, 1989

Reuchsel, A.: Solfége classique et moderne en 16 volumes, Combre Paris, 1988

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK