PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sbormistrovská praxe II - OCM6232
Anglický název: Choir conducting practice
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Marek Štryncl
Prerekvizity : OCM5231
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)
Praxe budoucího sbormistra se realizuje ve sboru, se kterým student pravidelně pracuje a který bude řídit při absolventském koncertu. Náplň práce určuje vedoucí semináře. Sbormistrovská praxe je důležitá z hlediska budoucího povolání sbormistra nebo ředitele kůru a je chápána jako odborná příprava vyžadující široké znalosti a všestranné vzdělání hudební a všeobecné.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK