PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ansámblový zpěv II - OCM6212
Anglický název: Vocal ensemble
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Pavla Fendrichová
Prerekvizity : OCM5211
Anotace
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)
Zpěv v ansámblu rozvíjí rytmické cítění, vokální schopnosti, intonaci a čtení z listu. Ve vokálním ansámblu získá zkušenosti jak zpěvák, tak i dirigent. Základ je ve vokálním kontrapunktu, na který navazuje studium skladeb vrcholné renesance, vokální polyfonie palestrinovského období a široké spektrum duchovní hudby (mše, moteta, duchovní kantáty, skladby pro katolickou bohoslužbu). Pro stylovou interpretaci je možné se poučit z některých renesančních nebo barokních traktátů, zabývajících se problematikou zpěvu v ansámblu (D. Speer, C. Monteverdi, M. Praetorius) nebo problematikou vedení vokálního ansámblu (H. Schütz, J. Mattheson).
Literatura
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)
Odborná literatura.
Slovenská hudba - Revue pre hudobnú kultúru, roč. XX, 1994, č. 3-4: Antológia - Renesancia a barok

Mattheson, J.: Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739

Praetorius, M.: Syntagma musicum, Wolfenbüttel 1618, reprint Kassel 1958 a 1983

Pěvecká literatura k ansámblovému zpěvu:
liturgická polyfonie 14. století, vícetextové moteto (G. de Machaut), burgundská škola

(G. Dufay), vlámská škola (J. de Prés), klasická polyfonie (G. P. da Palestrina), benátská škola (C. Monteverdi), vokální formy italského baroka (A. Gabrieli, G. da Venosa)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK