PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hudební formy a rozbor skladeb III - OCM6133
Anglický název: Musical forms and compositional analysis
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Eduard Douša, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)
K praktickému rozboru skladeb určených pro interpetaci je důležité seznámit se s formální výstavbou hudebního díla a nejfrekventovanějšími hudebními formami a žánry. Hlavní důraz je kladen na zvládnutí malé a velké formy dvojdílné a třídílné, variací, sonátové formy, ronda různého typu a fugy. V oblasti žánrů jde zejména o taneční a netaneční útvary instrumentální, útvary vokální a vokálně instrumentální. Při rozboru skladeb se jedná o praktickou aplikaci teoretických poznatků z harmonie, kontrapunktu a nauky o hudebních formách. Jde o komplexní pochopení díla se všemi aspekty formálními, sémantickými, estetickými a etickými.
Literatura
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)

Stohr, R.: Formenlehre der Musik, Leipzig 1933

Jirák, K. B.: Nauka o hudebních formách, 5. vyd., Praha 1946

Janeček, K.: Hudební formy, Praha 1955

Kohoutek, C.: Hudební styly z hlediska skladatele, Praha 1976

Poš, V.: Nauka o hudebních formách, Praha 1961, 1993

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK