PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sborová praxe V - OCM575
Anglický název: Choir practice
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Marek Štryncl
Prerekvizity : OCM171, OCM272, OCM373, OCM474
Anotace
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)
Úkolem sborové praxe je aplikace vědomostí a dovedností získaných v praktické sborové činnosti. Výchova sborového zpěváka se rozvíjí ve třech oblastech: v rozvíjení pěveckotechnických dovedností, intonačních schopností a rytmického cítění. V 1.-3. semestru plní studenti při společném nácviku sborových skladeb především úlohu zpěváků, od 4. semestru střídavě i úkoly hlasového poradce, korepetitora a sborového dirigenta. Od 5. semestru absolvují studenti praxi v různých funkcích u tradičních pražských i mimopražských sborů.
Literatura
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)

Písně a moteta homofonního charakteru, vokální polyfonie, rané baroko, vrcholně barokní duchovní díla (mše, oratoria, kantáty).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK