PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Metodika sborového nácviku - OCM5221
Anglický název: Choir conducting methodology
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Marek Štryncl
Anotace
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)
Úkolem předmětu je seznámit se základními problémy v práci s pěveckým sborem od jeho založení až k veřejnému vystoupení. Základem je pěvecká výchova a rozezpívání, intonační a rytmická výchova. Dále nastupuje pamětné upevňování skladby a posléze nácvik zpěvu a capella nebo zapojení instrumentálního doprovodu.
Literatura
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)

Stašek, Č.: Učíme se zpívat ve sboru, Praha 1960

Kolář, J. a kol.: Sborový zpěv a řízení sboru, I. díl, Praha 1983, Karolinum, Praha 1997

Brož, J. - Kaňák, Z.: Základy dirigování, Panton, Praha 1982

Kolář, J. a kol.: Slovník českých sborových dirigentů, Sdružení sborových dirigentů AHUV, Praha 2003

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK