PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Řízení sboru a práce s partiturou III - OCM5143
Anglický název: Choir conducting
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Marek Štryncl
Prerekvizity : OCM3141, OCM4142
Anotace
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)
Studium sborových partitur spočívá ve čtení a sledování notového zápisu. Obsahem předmětu je analýza partitury z hlediska technické náročnosti (pěvecko technické, intonační a rytmické problémy a způsob jejich překonávání), tak z hlediska umělecké interpretace (adekvátní, stylové využití všech hudebně výrazových prostředků). Získané poznatky a interpretační názory se uplatňují praxi se sborovým modelem nebo při dirigování vzorové nahrávky (rozvíjení všech získaných dovedností z taktovací techniky). V semináři se pracuje s dvojhlasými a vícehlasými partiturami a capella, s doprovodem 1 - 3 nástrojů, malého orchestru, především z oblasti duchovní hudby. Pro práci sbormistra je dále důležitá orientace ve třech a více osnovách.
Literatura
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)

Kolář, J. a kol.: Sborový zpěv a řízení sboru, I, díl, SPN, Praha 1983, Karolinum, Praha 1997

Eben, P. - Burghauser, J.: Čtení a hra partitur, Editio Supraphon, Praha 1990

Reuter, F.: Praktisches Partiturspieler, Breitkopf & Härtel, Leipzig 1930

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK