PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny hudby a chrámového zpěvu IV - OCM434
Anglický název: History of music and ecclesiastical chant
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lucie Maňourová, PhD.
Prerekvizity : OCM131, OCM232, OCM333
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)
Cílem předmětu je seznámit s periodizací dějin hudby a charakteristikou jednotlivých hudebních slohů se zvláštním zřetelem k hudbě chrámové, na jejímž poli vývoj probíhal až do 17. století. Dějiny evropské hudby jsou zaměřeny na období jednohlasého chorálu a druhy chorálních kompozic, vznik notace, na vývoj hudby ve 13. a 14. století (ars antiqua, ars nova), v 15. a 16. století (vlámská škola) a v době klasické polyfonie (Palestrina), dále vývoj raně barokní hudby a hudby vrcholného baroka v Itálii, Francii, Německu a Anglii. Se zaměřením na sbormistrovství chrámové hudby bude kladen důraz na skladatele, kteří psali hudbu převážně pro chrámový hudební provoz (období vokální polyfonie, H. Schütz, J. S. Bach a d.), V období klasicismu a romantismu v hudbě bude věnována pozornost významným skladatelům, kteří obohatili hudební vývoj duchovními i světskými skladbami. Další specializované přednášky se zaměří na chrámovou hudbu v českých zemích. Výuka bude doplněna vybranými přednáškami, např.oratorium, duchovní kantáta, moteto, které mají vztah k provozování hudby v chrámovém prostoru mimo liturgii.
Literatura
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)

Geschichte der katholischen Kirchenmusik. Hrsg. von K. G. Fellerer, 2 Bd. Kassel 1976

Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel 1965

Hudba v českých dějinách. ed. Supraphon, 2. vyd., Praha 1989

Slovník české hudební kultury, ed. Supraphon, Praha 1997

Encyklopedický atlas hudby, nakl. Lidové noviny, s.r.o., Praha 2000

Dějiny hudby, TAGGA agency, s.r.o., Praha 2001

Bukofzer, M. F.: Hudba v období baroka, Od Monteverdiho po Bacha, Bratislava 1986

Dolmetsch, A.: Interprtace hudby v 17. a 18. století, Praha 1960

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK