PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Harmonie a základy kontrapunktu IV - OCM424
Anglický název: Harmony and basic contrapoint
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Jaroslav Herden, CSc.
Prerekvizity : OCM121, OCM222
Anotace
Poslední úprava: SEMERADO (23.08.2006)
Cílem výuky je schopnost orientace v klasické a raně romantické harmonické větě a teoretická znalost vokální a instrumentální polyfonie. veškeré poznatky ověřuje žák prakticky na klaviatuře. Žák je schopen realizovat úpravy písní pro klavír, dětský nebo smíšený sbor. Vzhledem k zaměření předmětu na chrámovou hudbu dovede realizovat doprovod na varhany. Všchny poznatky z harmonie směřují tedy k využití harmonizování melodie. Z nauky o kontrapunktu bude uplatňován zejména volný dvojhlaaas, doplněný později třetím hlasem. Průpravou bude respektování melodických tónů již od tvorby prvních harmonických vět. Znalost kontrapunktu je nezbytná z hlediska rozboru skladeb, protože kontrapunkt je základní složkou chrámové hudby.
Literatura
Poslední úprava: SEMERADO (23.08.2006)

Kofroň, J.: Učebnice harmonie, Praha 1961

Zenkl, L.: ABC hudební nauky, Supraphon, Praha 1986

Janeček, K.: Harmonie rozborem, SHV, Praha 1963

Janeček, K.: Kontrapunkt, SHV, Praha 1953

Laburda, J.: Diatonická harmonie, 1.-3. díl, SPN, Praha 1983

Jeppesen, K.. Kontrapunkt, Leipzig 1956

Hůla, Z.. Nauka o kontrapunktu, SHV, Praha 1958

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK