PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny liturgické praxe I - OCM3181
Anglický název: History of liturgical practice
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Filip M. Suchán
Anotace
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)
Studium předmět má poskytnout přehled o hlavních typech liturgie západní a východní od počátku křesťanství až do současnosti. Pro ředitele kůru nebo sbormistra to znamená orientovat se v liturgické hudbě či v hudbě pro liturgii, a to podle předepsaného úzu. Hlavní pozornost je věnována latinské římské liturgii v návaznosti na příbuzné předměty (latinský jazyk a gregoriánský chorál).
Literatura
Poslední úprava: SEMERADO (23.11.2005)

Kadlec, J.: Dějiny katolické církve I-III, Univerzita Palackého, Olomouc 1993

Polc, J.: Posvátná liturgie, Řím 1981

Adam, A.: Liturgika, Vyšehrad 2001

Senn, W.: Geschichte der Messe von 1600 bis zur Gegenwart. In: Die Musik der römischen Messe, Leipzig 1963

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK